Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Formu

Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş (“Paraşüt”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen e-posta adresimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla yurt dışında yer alan mail alt yapısı hizmeti sağlayıcısına aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top