Kişisel Verilerin
Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 886915-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

 1. İşlenen Kişisel Veriler 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, sizlerin aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz: 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, imza, doğum tarihi, doğum yeri dahil kimlik bilgileriniz;  
 • İletişim Bilgileri: E-posta, telefon numarası, cep telefonu numaranız, faks numaranız, adres, il, posta kodu, firma unvanı, firma internet siteniz dahil iletişim bilgileriniz;  
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Kullanılan evrak tipi, kullandığınız Mikrogrup ürünleri ve lisansları, kullandığınız muhasebe programları, talep ve şikayet bilgileriniz, ürün değerlendirmeleriniz, Şirket tarafından size atanan müşteri numarası, faaliyet alanınız, sektör bilgileri, çalıştığınız firma, pozisyon mali mühür bilgisi, kullanıcı sayınız dahil müşteri işlem bilgileriniz; 
 • Finans Bilgileri: Vergi kimlik numarası, vergi levhası, vergi dairesi, ödeme ve fatura bilgileri, borç ve cari hesap bilgileri, işveren maliyeti bilgisi, IBAN, hesap bilgileri dahil finansal bilgileriniz; 
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Sektör ve firma bilgisi, unvan, pozisyonunuz ve departmanınız dahil mesleki deneyim bilgileriniz; 
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Dava ve icra takiplerinde yer alan bilgileriniz, ticaret sicil gazetesi ilanları, vekaletname, imza sirküleri dahil hukuki işlem bilgileriniz; 
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Uygulama giriş, ziyaret, geçirilen süre, hareket bilgileriniz ve kullanıcı bilgileriniz dahil işlem güvenliği bilgileriniz; 
 • Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları dahil alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi pazarlama bilgileriniz; 
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Dilediğiniz takdirde uygulamaya yüklemiş olduğunuz profil fotoğrafınız, video kayıtlarınız, görüşme ve ses kayıtlarınız, fotoğraflar dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.  
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları  

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki süreçlerde yer verilen belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında işlemekte ve belirtilen alıcılara aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

Müşteriler ve potansiyel müşterilere, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ilişkin kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 

Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler:

Kişisel Veri

 İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri. 

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Topluluk şirketleri, iş ortakları, yurt içi veya yurt dışında bulunabilen tedarikçiler. 

Şirket’in mevcut müşterilerinin taleplerinin topluluk şirketi aracılığı ile karşılanacağını saptaması durumunda müşterinin talebine cevap verebilmesi. 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

İş ortağı aracılığıyla müşteriye teklif gönderilebilmesi. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

Paraşüt ürünlerinin tavsiye ve referans süreçlerinin yürütülmesi 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Tedarikçi, Topluluk şirketleri, iş ortakları, yurt içi veya yurt dışında bulunabilen tedarikçiler. 

Kişilerle iletişime geçebilmek ve verilerin güvenle saklanması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri. 

İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, iş ortakları. 

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi. 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri. 

Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bulguların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, iş ortakları. 

 

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi. 

Satış sürecindeki problemlerin çözülebilmesiTedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız.

Çağrı merkezi, uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, ürün kullanımına ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ziyaretlerin yapılması ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan kişilere destek verilmesi. 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Kişisel verilerinizin yurtdışındaki tedarikçilere aktarılması ve destek ziyaretlerimizde görsel ve işitsel kayıtlarınızın işlenmesi süreçlerinde açık rıza hukuki sebebine dayanılacaktır. 

İş ortakları, yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler

Teknik konular, bulgu ve hatalara ilişkin destek verilebilmesi Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Topluluk şirketleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler. 

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri.

Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Ticari elektronik iletinin gönderilmesi. Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi. 

Açık rıza.

Tedarikçiler.

Kişilere mailing yapılabilmesi adına kişisel verilerin tedarikçiler ile paylaşılması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri

Müşterilerin uygulamada kaydının oluşturulabilmesi ve uygulamada yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Topluluk Şirketleri, Tedarikçiler 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi. 

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Ürün demolarının ve deneme hesabının sağlanması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

İş ortakları, Yurtdışında bulunan tedarikçiler 

Demo süreci sonrası satış süreçlerinin yürütülebilmesi. 

Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve aksiyon takibinin gerçekleştirilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler 

Dış denetim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınması. 

Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri.

Tahsilat takibinin yapılması dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Tedarikçiler, topluluk şirketleri 

Ödemelerin alınabilmesi. 

Denetim sağlanması. 

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Pazarlama Bilgileri.

İnternet sitesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Açık rıza. 

Yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler. 

Kişileştirilmiş deneyim sunulabilmesi. 

Analiz çalışmalarının yürütülmesi. 

Hedefleme reklamların gösterilebilmesi. 

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Pazarlama Bilgileri.

Tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık rıza.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler.

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi.

Hedefleme reklamların gösterilebilmesi.

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteriler tarafından sağlanan olumlu geri bildirimlerin internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması, Mikrogrup ürünlerinin tanıtımının yapılması ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

Açık rıza.

Herkese açık

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Dilediğiniz takdirde uygulamaya profil fotoğrafı yükleyebilmeniz. 

Kişinin kendisi tarafından alenileştirme 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır.

Tedarikçiler

Verilerin güvenli bir şekilde saklanması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi taleplerinin karşılanması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Topluluk şirketleri, İş ortakları, Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler 

Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi taleplerinin karşılanması 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

e-Dönüşüm başvurularının alınması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, topluluk şirketleri 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ve yetkili otoritelerin resmi sitelerindeki kılavuzlarda belirttiği üzere e-dönüşüm başvurusunun yapılabilmesi. 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

E-dönüşüm konusunda özel entegratör topluluk şirketleriyle iş birliği sağlanması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

e-Dönüşüm e-Fatura Hızlı Başvurusu, e-Dönüşüm Aktivasyon ve Firma İşlemleri 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, topluluk şirketleri. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması. 

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

Özel entegratör topluluk şirketleriyle iş birliği sağlanması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri.

E-postalarının müşterilere gönderiminin sağlanması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Tedarikçiler.

Sürecin hızlanması ve efektif yürütülmesi amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcının kullanılması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri.

Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, hesabını oluşturabilmesi ve mevcut kaydını güncellenebilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, topluluk şirketler 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması. 

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması. 

İş faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

Fatura belgesi oluşturulması, e-Fatura/e-arşiv/e-serbest-meslek-makbuzu gibi e-belgeleri kesebilmek ve müşterilere gönderebilmek 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, tedarikçiler, topluluk şirketleri. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarım yapılması. 

Özel entegratör firmalar ve topluluk şirketleri ile iş birliği sağlanması. 

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması. 

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

Kullanılan e-Arşiv, e-SMM gibi dönüşüm hizmetlerinin raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden sorgulanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na günlük raporlama yapılması 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler. 

Faturaların resmileşmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi. 

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması. 

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

Müşteri etiketlerinin sorgulanması ve entegratörlük süreçlerinin takip edilmesi. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Tedarikçiler, topluluk şirketleri. 

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması. 

Özel entegratör topluluk şirketleriyle iş birliği sağlanması. 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri.

Arşivleme işlemlerinin gerçekleşmesi ve müşterilerin e-dönüşüme dair belgelenin müşterinin talebine istinaden şifreli dosya olarak paylaşılması. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tedarikçiler.

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri.

Müşterilerin nevi, unvan ve tür değişikliğinin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Yurt dışındaki tedarikçilere aktarılması durumunda açık rıza sebebine dayanılacaktır. 

 

Tedarikçiler

Tedarikçilerden saklama hizmeti alınması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

Hukuken yetkili kişiler, tedarikçiler. 

Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, avukat danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Etkinlik süreçlerinde görsel ve işitsel kayıtlarınızın işlenmesi durumunda açık rıza hukuki sebebine dayanılacaktır.  

Herkese açık, Tedarikçiler

 

Şirket etkinlik ve organizasyon- larını herkese açık olarak paylaşılması ve şirketin tanınırlığının artırılması. 

Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

Yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel kişiler 

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Dava, icra ve uyuşmazlık takibi süreçlerinin yürütülmesi. 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Topluluk Şirketleri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuken Yetkili Kişiler 

Denetimin gerçekleştirilmesi, hukuki ve uyuşmazlık süreçlerinin yürütülmesi ve finans ve mali süreçlerin yürütülmesi 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileriniz

Şirket içi denetim faaliyetlerinin ve etik incelemelerinin gerçekleştirilmesi

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Açık rıza. 

Yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler 

Dış denetim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınması. 

Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileriniz

Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Açık rıza. 

 

Yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler 

Bilgi güvenliği firmalarından hizmet alınması. 

Kimlik Bilgileri, Finans Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri.

Müşterilere kontör tanımlanması yapılması. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Tedarikçiler, Topluluk şirketleri,

Tedarikçilerden saklama hizmetinin alınması, 

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması. 

Tedarikçiler:

Kişisel Veri

 İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Şirketimizin tedarikçilerle sözleşme ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi ve tedarikçi kayıtlarının açılması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri

Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, faturaların kesilmesi, ödenmesi ve cari işlem hesaplarının açılması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Tedarikçilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve gelen soru ve taleplerin cevaplandırılması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri

İletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi 

Kimlik Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Satın alım süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamalarının yapılabilmesi 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri

Topluluk şirketleri içerisinde planlama süreçlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması  

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Müşterilerden gelen talep, şikâyet ve sorulara cevap verilmesi  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

Topluluk şirketleri

İş süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Şirketimizin tabi olacağı hukuki mevzuatlara uygun faaliyet göstermek, kamu kurum ve kuruluşlarından ve mahkemelerden gelen taleplerin cevaplandırılması ve yetkililere bilgi verilmesi 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

Topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak  

Kanunlara uyum sağlamak 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Şirketimizin taraf olduğu uyuşmazlık, arabuluculuk, dava süreçlerinin yürütülmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

Topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

 

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Şirketin kendisini savunabilmesi 

İş Ortakları:

Kişisel Veri

 İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Şirketimizin iş ortaklarıyla sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş ortağı kayıtlarının açılması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri, iş ortakları

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İş ortaklarından çalışan desteği alınması ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

İş ortakları

Fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla bina yönetimine bilgi verilmesi 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri

Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Topluluk şirketleri

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

İş ortaklarıyla iletişim süreçlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Topluluk şirketleri

İletişim süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgileri, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamalarının yapılabilmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Topluluk şirketleri Topluluk şirketleri içerisinde planlama süreçlerinin yürütülmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması  
 Müşterilerden gelen talep, şikâyet ve sorulara cevap verilmesi  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

 

Topluluk şirketleri

İş süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması ve denetim gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirketimizin tabi olacağı hukuki mevzuatlara uygun faaliyet göstermek, kamu kurum ve kuruluşlarından ve mahkemelerden gelen taleplerin cevaplandırılması ve yetkililere bilgi verilmesi 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

 

Topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak  

Kanunlara uyum sağlamak 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finans Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirketimizin taraf olduğu uyuşmazlık, arabuluculuk, dava süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

Topluluk şirketleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Şirketin kendisini savunabilmesi 

Şirketin kendisini savunabilmesi

Paraşüt ürünlerini kullanırken kendi müşterilerinize ve sair kişilere ait kişisel verileri, Paraşüt ürünlerine kaydetmeniz, işlemeniz durumunda, Şirketimizin veri işleyen pozisyonunda olduğunu, bu nedenle ilgili kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında veri sorumlusu olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin tarafınızca yerine getirilmesi gerektiğini, söz konusu üçüncü kişilere karşı getirilmesi gereken yükümlülükler bakımından Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını paylaşmak isteriz. Bu kapsamda, Paraşüt ürünleri nezdinde işlediğiniz kendi müşterilerinize, varsa Paraşüt ürünleri içerisinde yetkilendirdiğiniz alt kullanıcılarınıza ve sair kişilere ait kişisel verilere ilişkin ilgili kişileri aydınlatmak ve gerekmesi halinde kendilerinden açık rıza almak sizin sorumluğunuzdadır. 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; e-posta, SMS, kartvizitler, telefon, faks, elektronik form, fiziki form, sosyal medya hesaplarımız, internet sitelerimiz, uzaktan erişim sağlayan platformlarımız, iş ortaklarımız, dijital partner ortamımız vasıtasıyla, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ile, yüz yüze görüşmeler, diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

4.İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.  

Veri Sorumlusu: Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. 
E-posta:[email protected]     
Adres: Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/11Sarıyer İstanbul 

 

Top