Nasıl vergi mükellefi olunur?

on muhasebe 685733710

Kimler vergi mükellefidir? Nasıl vergi mükellefi olunur? Basit usulde vergilendirme nedir, kimler basit usulde vergilendirmeye tabidir?

Vergi mükellefi kimdir?

Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen ve bu borcu ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefidir

Vergi sorumlusu kimdir?

Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi açısından alacaklı konumundaki vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller özel durum olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel anlaşmalar vergi dairelerini bağlamaz. Bu kanunun sonraki maddelerinde geçen ‘mükellef’ tabiri, vergi sorumluları için de geçerlidir. 

Vergi numarası kime nasıl verilir?

Vergi numarası, vergi hakkında bilinmesi gerekenler arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her gerçek ve tüzel kişiye bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasıyla ilgili esasları Maliye Bakanlığı tespit eder. Vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması zorunluluğunu da yine Maliye Bakanlığı düzenler. 

Nasıl vergi mükellefi olunur?

Bir firmanın vergi mükellefi olmak için önce ticaret odası tescili gerekir. Ardından bir ay içerisinde, firma sorumlularının işe başlama formu, iş yeri tapusu, kira kontratı, şirket yetkililerine ait imza sirküleri ve nüfuz cüzdanı fotokopisi ile vergi dairesine başvurması gerekir. Belgelerin kontrolünden sonra işletmenin gerçekten açılıp açılmadığını anlamak ve görmek bir yoklama memuru iş yerine giderek denetleme yapar ve firmanın açılmış olduğuna dair bir tutanak tutar. Tutanak olumlu sonuçlanırsa iş yeri açılışı yapılır, olumsuz sonuçlanırsa (bir iş yeri yoksa ya da faaliyete geçmemişse) işe başlama bildirimi vergi dairesi tarafından reddedilir.


Gelir ve giderlerinin takibini kolayca yapıp enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top