Vergi ve Hukuk Blog | Bizmu

Vergi ve Hukuk

Çalışan veya birilerini çalıştıran taraf olsak da bilmemiz gerekir ki işçi ya da işveren iş sözleşmelerini fesih beyanı ile fesih edebilmektedir. Bir sözleşmenin fesih edilmesi ise feshe bağlı bazı hakların gündeme gelmesi anlamına gelir. Örneğin İş Kanununun 24üncü maddesi kapsamında haklı olarak fesih yapan bir çalışan kıdem tazminatı hak etmişken; 25inci madde kapsamında fesih yapan […]

Vergi ve Hukuk

Kurumlar vergisi nedir? Oranı nedir ve nasıl hesaplanır? Hangi kurumlar bu vergiye tâbidir? Kurumlar vergisiyle ilgili sorularının cevabı bu yazıda. Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi, sermaye şirketi olan mükelleflerin bir yıl içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bu sermaye şirketleri, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleridir ve ‘kurum’ niteliği taşırlar. Kolektif ve […]

Vergi ve Hukuk

Gelir Vergisi nedir? Gelir Vergisi, hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen gerçek kişilerin, bir takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) içinde sağladığı kâr ve gelir üzerinden devlete ödediği vergidir. Vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlıdır. Gelir Vergisi, Türk Vergi Sistemi’nin dolaysız vergi türlerinden biridir. Dolaysız olmasının nedeni, vergiyi mükellefin kendisinin ödemesi, vergi yükünün […]

Vergi ve Hukuk

Yeni kanun ile özellikle iş mahkemelerinde görülen bazı davalarda arabuluculuk kurumuna müracaat etmek dava şartı haline geldi. İşte yeni iş hukuku mevzuatı ile ilgili detaylar. 7036 Sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim  2017’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun iş yargılamasında önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. İşte bu değişiklikler: Artık davalar arabulucuya başvurarak açılacak […]

Vergi ve Hukuk

1. Kıdem tazminatı nedir? Çalışana belirli koşulların sağlanması durumunda işveren tarafından verilen tazminattır. Aynı iş yerinde bir yıldan fazla zamandır çalışan kişi askerlik, emeklilik, çalışanın vefatı gibi durumlarda veya kadın çalışan ise evlenmesi dolayısı ile bir yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrılması ve İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki nedenler […]

Vergi ve Hukuk

Geçici vergi nedir diye soranlar için bu vergi türünü tanımlayalım. Halk arasında peşin vergi olarak bilinen geçici vergi, basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi ödemesi gereken mükelleflerin cari vergilendirme dönemlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi yerine sayılmak suretiyle üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen verginin adıdır. Başka bir deyişle […]

Vergi ve Hukuk

Gelir Vergisi nedir? Gelirler üzerinden alınan gelir vergisi gerçek kişilerin, hukukta hak edinebilme özelliğine sahip ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişiler ödedikleri verginin adıdır. Gelir vergisi belirlenirken vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu vergiler ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları olabileceği gibi aynı zamanda gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler, menkul sermaye geliri […]