Sigorta primi nasıl hesaplanır?

on muhasebe 605124179

Hangi sektörden olursa olsun bir işletmenin önemli masraf kalemlerinden biri de personel giderleridir. Peki 2023 senesinde bir personelin işverene maliyeti nedir? Sigorta primleri nasıl hesaplanır? Bu yazıda bu soruların yanıtlarını veriyoruz! 

SGK sigorta primi nedir?

SGK primi, çalışanın sağlık hizmetlerinden faydalanıp emekli olmasını sağlayan, işveren tarafından ödenen bedelin adıdır. İşverenlerin aylık olarak ödemek zorunda olduğu SGK sigorta primleri, çalışanın aldığı brüt maaşa göre hesaplanır ve her yıl değişir.

SGK sigorta primi hesaplama

Sigorta primini hesaplamak için çalışanın net maaş, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kalemlerinin toplamından oluşan brüt maaş tutarını bilmemiz gerekiyor.

Fakat işçinin işverene maliyeti, brüt maaşla sınırlı değildir. Personelin işletmeye maliyeti, brüt maaş ile SGK işveren payı toplanarak elde edilir. Peki maaşta SGK sigorta ve işsizlik primini nasıl hesaplayabiliriz?

SGK ve işsizlik primi hesaplama

SGK ve işsizlik primleri belli oranlarda uygulanır. 

  • SGK prim oranı: %20,5
  • İşsizlik sigortası prim oranı: %2

SGK primleri işveren ve çalışan arasında paylaştırılır. İşverenler %17,5, çalışanlar ise %3,5 SGK primi öderler. İşsizlik sigortası primi ise tamamıyla işveren tarafından ödenir.

Prim hesaplama işlemi için öncelikle brüt ücretin belirlenmesi gerekir. Brüt ücret, çalışanın aldığı toplam ücrettir ve SGK prim hesaplamasında esas alınır.

Örneğin, bir çalışanın brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu durumda SGK primleri ve işsizlik sigortası primi şöyle hesaplanır:

  • İşveren SGK primi: 5.000 TL x 17,5% = 875 TL
  • Çalışan SGK primi: 5.000 TL x 3,5% = 175 TL
  • İşsizlik sigortası primi: 5.000 TL x 2% = 100 TL

Toplam prim tutarı ise şu şekilde hesaplanır:

  • Toplam prim tutarı: 875 TL + 175 TL + 100 TL = 1.150 TL

Yukarıdaki örnekteki gibi, brüt ücret üzerinden hesaplanan prim tutarı işveren ve çalışan tarafından paylaştırılır. İşsizlik sigortası primi ise tamamen işveren tarafından ödenir.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top