Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

on muhasebe 1043501293

Kurumlar vergisi nedir? Oranı nedir ve nasıl hesaplanır? Hangi kurumlar bu vergiye tâbidir? Kurumlar vergisiyle ilgili sorularının cevabı bu yazıda.

Kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, sermaye şirketi olan mükelleflerin bir yıl içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bu sermaye şirketleri, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleridir ve ‘kurum’ niteliği taşırlar. Kolektif ve adi komandit gibi şahıs şirketleri, tüzel kişiliğe sahip olsalar bile kurum olarak sayılmaz.

Kurumlar vergisi oranı nedir?

Kurumlar vergisi oranı, 2007 yılında yapılan yasa değişikliği ile yüzde 33’ten yüzde 20’ye düşürülmüştü. Sonraki yıllarda indirim beklense de bu oran, tüm kurumlar için 2018, 2019 ve 2020 yılları ile sınırlı olmak üzere yüzde 22’ye çıkarıldı. 2021 yılı başında bu geçici maddenin uygulaması sona erdi ve kurumlar vergisi oranı tekrar yüzde 20 seviyesine indi. 2021’de kurumlar vergisi oranı kurum kazancı üzerinden yüzde 20’dir.

Hangi kurumlar kurumlar vergisine tâbidir? 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre şu listelediğimiz kurumlar kazançlarıyla kurumlar vergisine tâbidir: 

 • Sermaye şirketleri (Limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
 • Kooperatifler 
 • İktisadi kamu müesseseleri 
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
 • İş ortaklıkları

Kurumlar vergisine konu olan kazançlar hangileridir?

 • Ticari kazanç 
 • Zirai kazanç 
 • Ücret 
 • Serbest meslek kazancı 
 • Menkul sermaye iradı 
 • Gayri menkul sermaye iradı 
 • Diğer irat ve kazançlar

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Bir kurumun kazancı üzerinden alınan vergi türü olan kurumlar vergisi, mükelleflerin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Örneğin: vergi matrahı 100.000 TL olan bir kurum için 2023 yılına ait kurumlar vergisi tutarı: 20.000 TL olacaktır.

Kurumlar vergisi nasıl beyan edilir?

Her mükellefin vergiye tâbi kazancı için beyanname vermesi gerekir. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap dönemi kapandıktan sonraki ayın 1’i ile 25’i arasında bağlı olunan vergi dairesine verilir. Şube, mağaza, alım-satım bürosu, ajans ya da ana iş yerine bağlı diğer iş yerleri ve üretim yerleri için ayrı ayrı beyanname verilmesine lüzum yoktur. Kurumlar vergisi ve diğer tüm vergiler için beyanname verme süreleri için ilgili yazımıza da göz atın!

 

Kurumlar vergisi ne zaman, nasıl ödenir?

Kurumlar vergisinin beyannamenin verileceği ayın sonuna dek ödenmesi gerekir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde de beyannamenin verileceği ayın sonuna dek vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ödeme yapılabilir.

Siz de banka takibini kolaylaştırmak için etkili bir finans yönetim programı kullanmaya başlayabilirsiniz.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top