İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar?

on muhasebe 309941807

İnsan kaynakları uzmanları şirketlere ne fayda sağlar?

Günlük iş akışımız içerisinde bildiğimiz ve deneyimlediğimiz birçok durumun aslında İnsan Kaynakları ile bağlantılı olduğunu biliyor muydun? Personel ve özlük işleri tarafındaki temel yasal gereklilikler, ücretlendirme, yan haklar, işe alım, yetenek yönetimi eğitimi, organizasyonel gelişim, işveren markası gibi birçok konuda destek olur. Gel insan kaynakları uzmanını daha yakından tanıyalım.

Stratejik iş ortağı olarak insan kaynakları uzmanı

Şirketlerdeki en önemli kaynak olan insan kaynağını doğru ve verimli şekilde yöneterek kullanmak insan kaynakları uzmanı tarafından sağlanır. İnsan kaynağını doğru ve verimli olarak kullanılmasının içerisinde şu maddeler de bulunur:

● İnsan kaynağına olan ihtiyacın analiz edilmesi

● İhtiyaçlar için en uygun kaynakların kullanarak karşılamak

● Halihazırda bulunan insan kaynağını doğru yönlendirerek analiz etmek

● İnsan kaynağını elde tutmanın yollarını aramak

● İnsan gücünü elde tutmak için yönetimin en doğru aksiyonları almasını sağlamak

● Halihazırda bulunan insan kaynağını geliştirerek faydayı en üst seviyeye taşımak

● İnsan kaynağı ile yönetim arasındaki ilişkiyi taraflarca sağlıklı hale getirmek

Problem çözücü ve fayda sağlayıcı olarak insan kaynakları uzmanı

İnsan kaynakları tarafsız bir çözüm noktasıdır. Profesyonel çalışanlar, şirket yönetimi veya farklı ekipler ile ilişkileri dengede tutarak anlaşmazlıkları çözüme yönelik düşünmeye sevk eder. Uzlaşmaya varılmasını destekler. Empati kurarak tarafları dinlemek, davranışların altında yatan sebepler üzerine düşünerek aksiyon almak insan kaynakları uzmanlarının olmazsa olmaz iletişim becerileridir.

İletişimi arttıran insan kaynakları uzmanı

İnsan kaynaklara uzmanının temelde yapmaya çalıştığı şey iletişimi artırmaktır. Çalışanları değerli hissettirecek kuruma olan aidiyetlerin arttırılması, yöneticilerin ekip yönetimi becerilerini güçlendirerek etkinliği arttırmak amaçları olarak yapılabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda performans değerlendirme sistemi, eğitim ve gelişim programları, motivasyona yönelik aktiviteler gerçekleştirilebilir.

Çalışanları geliştiren insan kaynakları uzmanı

Şirketlerin insan kaynaklarından daha verimli olarak yararlanması adına çalışanların güçlü yanlarını ortaya çıkaran, güçlü yanlarını görünür kılarak gelişim alanlarında farkındalık yaratmaya çalışan insan kaynakları uzmanı eğitimler ile çalışanları destekler. Hem mesleki hem de kişisel eğitimler ile desteklenen çalışanlar şirketleri ile aidiyetleri artacaktır. İnsan Kaynakları Uzmanları bütün bu süreç içinde elindeki kaynaklar ve sınırlı durumları en etkili ve verimli şekilde kullanılır

Adil bir sistem yaratılmasına destek olan insan kaynakları uzmanı

Kurum içerisinde adil bir şekilde ücretlendirmeler ve yan haklar konularında çalışan insan kaynakları uzmanları şirketin mali politikasını da göz önünde bulundurarak dengeyi sağlamaya çalışır. Aynı şekilde performans değerlendirmesinin de yapılmasında sağlıklı ve adil sistemini destekleyerek aksiyon alır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top