Gelir Vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

on muhasebe 1680524947

Gelir Vergisi nedir?

Gelir Vergisi, hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen gerçek kişilerin, bir takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) içinde sağladığı kâr ve gelir üzerinden devlete ödediği vergidir. Vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlıdır. Gelir Vergisi, Türk Vergi Sistemi’nin dolaysız vergi türlerinden biridir. Dolaysız olmasının nedeni, vergiyi mükellefin kendisinin ödemesi, vergi yükünün bir başkasına devredememesidir.

Gelir Vergisi’ne konu olan kazançlar nelerdir?

 • Mal satışından elde edilen gelirler
 • Gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi
 • Serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen ticari kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi hesabına çalışan doktor vs.)
 • Zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler
 • Kanunda sayılan diğer gelirlerdir.
 • Ücretler

Kimler Gelir Vergisi öder?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esaslarına göre, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi’ne tabidir. Peki kimiler Gelir Vergisi mükellefidir? Sıralayalım:

 • Türkiye’de yerleşik olanlar mükellefler 
 • Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla kalanlar 
 • Resmi daire ve işletmelerde ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları 

Bu vergi mükellefleri, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden vergilendirilir. Yerleşim yeri Türkiye’de olmayan gerçek kişiler ise dar mükellef olarak geçer. Onlar sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir. Serbest meslek erbabı da Gelir Vergisi’ne tabidir. Serbest meslek makbuzu kesen gerçek kişiler de Gelir Vergisi’ne dahildir.

Gelir Vergisi Beyannamesi nedir, ne zaman verilir?

Gelir Vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, gelir vergisi ödemeleri iOS ve Android’de de bulunan GİB mobil uygulamasından, İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) uygulamasından ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sayfasındaki “Borç Sorgulama ve Ödeme” ekranından yapılabiliyor. Ödemelerin 02:00 – 22:00 saatleri arasında yapılabiliyor.

Gelir Vergisi ödemeleri hangi kartlarla, nereye yapılır?

 • Anlaşmalı bankaların banka kartı ile
 • Banka hesabından havale yöntemi ile
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile
 • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile
 • Anlaşmalı banka şubelerinden
 • PTT iş yerlerinden
 • Tüm vergi dairelerinden 

yapılabiliyor.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top