Muhasebe Fişi Türleri

on muhasebe 157219337

Muhasebe fişinin ne olduğunu anlatmıştık. Peki muhasebe fişi çeşitleri nelerdir? Hemen detaylandıralım.

Muhasebe fişi neden kullanılır?

Yevmiye defterine kaydedilecek muhasebe işlemlerini içeren, doğrulukları teyit edilsin diye yetkili makamlara onaylatılmak üzere hazırlanan belgelere muhasebe fişi denir. Yevmiye defterine kaydedilecek işlemin taslağı niteliğinde olan muhasebe fişlerini genellikle büyük şirketler kullanır. Kullanımı zorunlu olmayan muhasebe fişleri, kayıtların kontrolünü sağladığı, yanlış kayıtların önüne geçtiği, aynı nitelikteki birden fazla işlemin toplu olarak kaydedilmesine olanak tanıdığı ve tüm bu sebeplerden yevmiye defterinin daha düzenli hale gelmesini sağladığı için oldukça faydalıdır.

Muhasebe fişi çeşitleri nelerdir?

Muhasebe fişinin kullanım amacına göre üç türü bulunur. Bu çeşitler, kasa tahsil fişi, kasa tediye fişi ve mahsup fişidir. Gel bu fiş türlerini birlikte inceleyelim:

1. Kasa tahsil fişi: Kasa tahsil fişi, kasaya para girdiğinde ve kasa hesabı borçlu durumda olduğunda da kullanılır. Bu durumları, peşin olarak mal satılması, bankadan para çekilmesi, alacak senedinin tahsil edilmesi ve benzeri durumlar olarak sıralayabiliriz. Şirketin kasasına giren nakdin hangi kişi ya da kurumdan ne sebeple alındığını ve hangi hesaba alacak olarak kaydedileceğini gösterir. Kasa fişinde borçlu hesap her zaman kasa hesabıdır; bu yüzden yalnızca alacaklı hesap yazılır.

2. Kasa tediye (ödeme) fişi: Kasadan para çıkınca hazırlanan tediye fişi, kasa hesabı alacaklı olunca kullanılır. Bu durumları, peşin mal alınması, bankaya para yatırılması, borç senedinin ödenmesi ve benzeri durumlar olarak sıralayabiliriz. Tediye, yani kasa ödeme fişi, şirketin kasasından çıkan paranın çıkma nedenini, kime neden ödendiğini, hangi hesaba borç olarak kaydedileceğini gösterir. Tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabıdır; bu yüzden yalnızca borçlu hesap yazılır.

3. Mahsup fişi: Mahsup fişi, kasaya para girince ya da kasan para çıkınca kullanılmaz; kasa hesabını ilgilendirmeyen, yani tamamı nakit olmayan işlemler için hazırlanır. Bu işlemleri, kredili mal alınması, satıcılara banka aracılığıyla borç ödenmesi ve benzeri işlemler olarak sıralayabiliriz. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki kısım bulunur. Bu kısımlara borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarı yazılır.

Muhasebe fişinin kullanım standartları

Muhasebe fişlerinin belli bir kullanım standardı yoktur. Muhasebe programları veya ön muhasebe programları aracılığıyla elektronik olarak hazırlanabildiği gibi elde de düzenlenebilir. Muhasebe fişine kayıtla ilgili belgeler eklenirse işlem detayında ekipler arası anlaşma sağlanır. Fişin alt kısmında hem muhasebe fişini hazırlayan kişinin hem de onu kontrol edip onaylayan makamın imzası bulunur.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top