Muhasebede fiş nasıl işlenir?

on muhasebe 579867070

Muhasebe fişinden türleriyle beraber bahsetmiştik. Peki muhasebe fişinin muhasebe kaydı nasıl yapılır? Bu yazıda basit bir muhasebe kaydının nasıl yapılabileceğini anlatacağız.

Muhasebe kaydı nedir, neden yapılır?

Muhasebe kaydı; sınıflandırma, raporlama ve analiz ile birlikte muhasebenin dört temel fonksiyonundan biridir. İşletmeler, muhasebeye konu olan işlemlerini muhasebe sistemlerine işlemek zorundadır. Bunu da muhasebe kaydı yaparak gerçekleştirirler. Tüm muhasebe kayıtlarının belli başlı kurallara göre numaralandırılmış hesaplara (gelir tablosu hesapları, bilanço hesapları) yapılması gerekir.

Tek düzen hesap planı nedir?

Muhasebe fişi nedir?

Muhasebe fişi, yevmiye defterine işlenecek muhasebe işlemlerinin defterden önce kaydedildiği belgedir. Kayda konu olan işlemin doğruluğunu garanti altına alır ve içeriği kayıttan önce yetkili makamlara onaylatmaya yarar. Muhasebe fişinin kullanım amacına göre üç türü bulunur. Muhasebe fişi türleri; kasa tahsil fişi, kasa tediye fişi ve mahsup fişidir.

Muhasebede fiş nasıl işlenir? Basit muhasebe kaydı örneği

Muhasebe fişlerinde borç ve alacak bölümleri bulunur. Sol tarafa borç (B), sağ kısma ise alacak (A) denir. Borç artı değerlerle (+), alacak ise eksi değerlerle (-) ifade edilir. Muhasebede daima karşılığı olan bir kayıt işlenir. Yani hem borç hem de alacak kısmına kayıt atılmalıdır. Borç ve alacakların dip toplamlarının da birbirine eşit olması gerekir. Aksi halde bilançoda eşitlik sağlanmaz. Muhasebe fişi türlerinden mahsup fişi üzerinden bir örnek sunarak muhasebe kaydını basitçe anlayabiliriz. Basit bir muhasebe fişinde şöyle bir tabloyla karşılaşırız:

09.01.2023 BORÇ ALACAK
101 Alınan çekler hesabı 120 Alıcılar hesabı 3.000,00 3.000,00
ABC müşterisinden alınan çek 3.000,00 3.000,00

Bu tabloda en üst sol bölümde tarih bulunurken hemen altında borçlu ve alacaklı hesapları, onun yanında ise borç ve alacak tutarları bulunur. En alt sol bölümde ise işlemin açıklaması yer alır. Örnek tablomuzda, müşteriden alınan 3.000 TL’lik çekin muhasebe kaydını yapmış olduk.

Bileşik ve karma muhasebe kaydı

Basit muhasebe kaydı ile birlikte, bileşik ve karma muhasebe kayıt çeşitleri de bulunur. Bileşik muhasebe kaydında 1 adet borç ya da alacak hesabının karşısında birden fazla hesap hareketi olabilir. Karma muhasebe kaydında ise hem borç hem de alacak taraflarında birden fazla hesap hareketi bulunur.

Tüm bu işlemleri ön muhasebe programları ve muhasebe programları ile kolayca yapabilirsiniz.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top