Gelir-gider tablosu nedir, nasıl hazırlanır?

on muhasebe 1364788520

Şirketlerin bir hesap döneminde kazandığı geliri ve giderlerini düzenli biçimde gösteren ve dönem sonundaki kar ve zararı özetleyen gelir tablosu nerede, nasıl kullanılır diye mi merak ediyorsun? Bu yazıda hepsini anlattık.

Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir şirketin belli bir hesap döneminde kazandığı gelir ve gideri düzenli biçimde listeleyerek dönem sonu kâr ve zararını gösteren tabloya denir.

Gelir tablosunun kalemleri nelerdir?

Gelir tablosu dinamiktir; belli tarihler arasındaki işletme çalışmalarının sonuçlarını içerir. Bu açıdan da bilanço tablosundan farkları vardır.

Bilanço nedir?

Gelir tablosunun kalemlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Brüt satış kârı
  • Faaliyet kârı
  • Net kâr ya da zarar 

Devamlılığı olan ve olmayan gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ile olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar halinde gösterilir. Finansman giderleri de tabloda ayrı bir grup olarak yer alır. Gelir tablosundaki kalemler içinde mahsup yapılmaz. Tutarı olmayan kalemler ise tabloda hiç bulunmaz.

Gelir tablosu nasıl bir formatta hazırlanır?

Gelir tablosu mali tablo kurallarına göre hazırlanır. Bu tablo hazırlanırken asıl çalışmalardan elde edilen gelir ile devamlılığı olan diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelirler ve devamlılık göstermeyen olağan dışı gelirler ayrı ayrı gösterilir. Gelir tablosunu düzenlerken uygulanan ilkeler sayesinde satış, gelir, satış maliyeti, gider, kâr ve zarara ait hesaplar ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçları sınıflandırılır gerçeğe uygun olarak gösterilir.

Gelir gider tablosu türleri nelerdir?

Gelir tabloları hesap tipi ve rapor tipi gelir tablosu olmak üzere ikiye ayrılır.

Hesap tipi gelir tablosu örneği

T biçiminde hazırlanan gelir tablosuna hesap tipi gelir tablosu denir. Sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler bulunur.

Rapor tipi gelir tablosu örneği

 
**A- BRÜT SATIŞLAR**   8.500
Yurtiçi satışlar 7.000  
Diğer gelirler 1.500  
**B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**   200
Satıştan iadeler 80  
Satış iskontoları 120  
**C-NET SATIŞLAR**   8.300
**D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) **   6.000
Satılan ticari malların maliyeti 6.000  
Brüt satış kâr ya da zararı   2.300
**E-FAALİYET GİDERLERİ (-) **   750
Araştırma ve geliştirme giderleri 100  
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 150  
Genel yönetim giderleri 500  
Faaliyet kârı ve zararı   1.550
**F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR **   80
Faiz gelirleri 80  
**G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) **   100
Komisyon giderleri 70  
Diğer olağan gider ve zararlar 30  
Finansman giderleri (-)   60
Kısa vadeli borçlanma giderleri 60  
Olağan kâr ve zarar   1.470
Olağandışı gider ve kârlar   50
Diğer olağandışı gider ve kârlar 50  
Olağandışı gider ve kârlar (-)   70
Diğer olağandışı gider ve kârlar 70  
Dönem kârı ve zararı   1.450
Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük karş. (-)  
**Dönem net kârı**   1.450

Gelir tablon hazırsa ‘Tek düzen hesap planı nedir?‘ yazımıza da bir göz atabilirsin.

Gelirlerini ve gelir tablonu gelir gider programı ile kolayca takip edebilirsin.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top