2024 için e-Dönüşüme zorunlu geçiş tarihi ve şartını açıklayan GİB tebliği

on muhasebe 1043501293

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), zorunlu e-belge geçişi ile ilgili tebliğ yayınladı. Bu tebliğ bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Bu değişiklikleri özetleyecek olursak:

  • e-Faturaya geçenlerin e-arşiv faturaya da geçmesini zorunlu tutan düzenleme: e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler, aynı zamanda e-arşiv fatura uygulamasına da geçmek zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.
  • e-Ticaret yapan, internet reklam aracılarının e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmesini zorunlu tutan düzenleme: e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internette ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundalar. Tebliğde buna ilişkin bir düzenleme bulunuyor.
  •  e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: KDV dahil 6.900 TL ve üzeri veya vergi mükellefi olmayan birine 1 gün içerisinde KDV dahil 6.900 TL ve üzeri fatura kesecekseniz e-arşiv fatura kesmeniz gerekir.
  • e-Serbest meslek makbuzu kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Tüm serbest meslek erbabı (avukat, mali müşavir, serbest çalışan doktor, mimar, mühendis vb.) 2020 senesinin Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzunu e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorunda.
  • Sebze ve meyve tüccarlarının e-belge kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile uğraşan tüm tacir komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-defter uygulamasına katılmak ve bu uygulamaları kullanmaya başlamak zorunda.
  • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin düzenleyebileceği belgelerle ilgili düzenleme: Yeni düzenleme ile sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta poliçeleri ve sigorta komisyon gider belgeleri ile banka dekont belgelerini; yetkili döviz şirketlerinin ise de döviz alım-satım  belgeleri ile tüm mükelleflerin kullandığı gider belgesini e-belge olarak düzenleme imkanı bulunuyor.
  • Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin geçmek zorunda olduğu uygulamalarla ilgili düzenleme: Akaryakıt istasyonları da dahil Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun akaryakıt sektöründe çalışmak için lisans verdiği bütün mükellef şirketlerin e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu bulunuyor. Tebliğde ilgili şirketlerin bu uygulamaları geçiş zamanları ve koşullarıyla ilgili düzenleme bulunuyor.
  • Gübre takip sistemindeki mükelleflerin e-irsaliye kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Gübre takip sistemi kapsamındaki mükelleflerin yaptığı sistem dahilindeki mal sevkinde artık e-irsaliye kullanma mecburiyeti bulunuyor. Tebliğde bu konuya ilişkin düzenlemeler bulunuyor.
  • Demir çelik sektöründeki mükelleflerin e-irsaliye kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: Tebliğde, demir çelik ya da madencilik sektörlerinde imalat, ihracat veya ithalat işleri yapan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülüyor. GİB, bu öngörünün amacını vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ile sektörde haksız rekabeti engellemek olarak açıklıyor.
  • Çiftçilerden yapılan alımlarda e-müstahsil makbuzu kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenleme: e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler, çiftçilerden zirai mahsül alırken matbu olarak düzenledikleri müstahsil makbuzunu dijital ortamda e-müstahsil makbuzu olarak da düzenlemek zorunda.

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top