Bilanço nedir?

on muhasebe 258726044

Bilanço, işletmenin belirli bir tarih baz alınarak varlıklarının ve varlıkların sağlandığı tüm kaynakların gösterildiği mali tablodur. Muhasebede en önemli tablolar biri olan bilanço tablosu, işletmeler açısından mali görünümü ifade etmesi açısından faydalı bir tablodur. Bilanço tablosu, esas olarak ‘varlıklar = borçlar + öz kaynaklar’ biçiminde de ifade edilebilen bir rapordur. Bilanço, içerik olarak 4 bölümden oluşur.

Bilanço tablosunun bölümleri

Bilanço başlığı
Bilanço başlığı, işletmenin unvan, adının ve bilançonun düzenleme tarihinin yer aldığı kısımdır.

Aktif kısım
Aktif kısım, bilanço tablosunun sol kısmında bulunmaktadır. Aktif kısımda, işletmenin elinde bulunan tüm varlıklar ve alacaklar yer alır. Aktif kısım, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak iki bölüme ayrılır. Dönen varlıklar, bir mali yıl içerisinde nakite dönebilecek varlıklardır. Dönen varlıklar içinde çekler, senetler, stok ve mallar, nakit para ile KDV indirimi gibi kalemler de yer alır. Duran varlıklar kısmında, bir mali yıl içinde nakite dönmeyecek kalemler yer alır. Bu kısımda, sağladığı yarar ilerleyen dönemlere sarkan varlıklar yer alır. Binalar, demirbaşlar, bazı soyut kalemler ile gelecek dönemde fayda yaratabilecek kalemler duran varlıklar içinde bulunur.

Pasif kısım
Pasif kısım, bilançonun sağ kısmında yer alır ve işletmenin kaynaklarının yer aldığı kısımdır. Pasif kısımda işletmenin sermayesi ve borçları yer alır. Pasif kısım kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak üç kısımda ele alınır.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde, içinde bulunulan mali yıl içinde ödenmesi taahhüt edilmiş borçlar yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde ise, ilgili mali yıldan sonra ödenmesi taahhüt edilmiş borçlar bulunur. Vadesi uzun banka kredileri, uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alır. Öz kaynaklar, dışarıdan sağlanmayan, şirketin kendi bünyesi içinde yer alan kaynaklardır. İşletmeye konulan sermaye ya da işletmenin kendi bünyesinde ürettiği, kâr odaklı tüm kalemler öz kaynaklar içerisinde yer alır.

Dip notlar
Dip notlar, bilanço tablosunun mali yorumunun dışında, anlaşılabilir olması adına gerekli görülebilecek açıklamaların da eklendiği kısımdır.

Bilanço nasıl olmalıdır?
Bir bilanço, şirketin mali görünümünü eksiksiz bir şekilde göstermesi adına bazı özellikleri barındırmalıdır. Bu özellikler arasında aşağıdaki ilkeler yer alır.

Varlık ilkeleri
Şirket, bilanço dönemi içinde nakite dönüşebilecek dönen varlıkları, uzun vadede nakite dönüşebilecek duran varlıkları tasnif etmeli ve bilançoda ifade etmelidir.

Kaynak ilkeleri
Kısa vadeli borçlar, kısa vadeli kaynaklara aktarılmalı, borçların tamamı ifade edilmeli ve borçlar yine kendi içerisinde tasniflenmelidir. Uzun vadeli borçlar, paranın bugünkü değerine taşınarak ifade edilebilir.

Özkaynak ilkeleri
İşletme sahibi ya da ortakların hakları gösterilerek sermaye payları özelliklerine göre ifade edilmelidir. Öz kaynak, zararın düşüldüğü bir yapıdır.

Bilanço oluşturmanın kolay yolu

Şirketinin bilanço analizini ve diğer tüm mali tablolarını, Mikro Yazılım Mali Analiz Programı ile oluşturabilirsin. Güncel mali durumunu bir bakışta görmeni sağlayacak, zahmetsizce ve kısa sürede temel tablolarını oluşturabileceğin ve borçluluk, karlılık, büyüme performansı gibi verileri kolayca oluşturabileceğin programla şirketinin finansal yönetim ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirsin. Mali analiz programı dışında mali müşavir muhasebe programı, çek senet programı, maaş hesaplama ve borç takip programı gibi ürünler sunan Mikro Yazılım, şirketlerin ihtiyacı olan finansal çözümleri onlarca yazılımsal ürün ile sunuyor. Hataları azaltıp verimliliğini yükseltmek için Mikro Yazılım’ın gelişmiş çözümleri ile ilgili bilgi alın.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top