Ar-Ge nedir?

on muhasebe 1233000523

Ar-Ge ya da araştırma-geliştirme, OECD tarafından “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma” olarak tanımlanır. 5746 sayılı kanun ise Ar-Ge’yi, “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yararlı çalışmalar” olarak ifade eder. Ar-Ge faaliyetleri, günümüzde üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar ve detayları, Ar-Ge aşamaları olarak şöyle sıralanır:


● Temel araştırma: Temel araştırma faaliyetleri, görünürde herhangi bir somut kullanımı ya da uygulaması bulunmayan yaklaşımların, bu zemini oluşturmak için gereken deneysel ve teorik çalışmalarını kapsar.
● Uygulamalı araştırma: Uygulamaları Ar-Ge faaliyetleri, belli bir pratik hedefe yönelik olarak gerçekleştirilen özgün araştırma çalışmalarını kapsar. Uygulamaları araştırmalar, yeni bilgi edinme amacıyla yürütülür.
● Deneysel geliştirme: Deneysel geliştirme, temel araştırma ve uygulamalı araştırmanın ardından bir son basamak olarak, elde edilen teorik bilgilerden ve tüm yaklaşımlardan yola çıkarak, yeni ürünler ve cihazlar üretme amacı taşıyan ve bu doğrultuda gereken sistemleri, tesisleri geliştirmeye dönük sistemli çalışmaları ifade eder.

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Bir kurumun ya da bir şirketin, yeni bir ürün, hizmet ya da süreç yaratmak adına yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri başta üniversiteler olmak üzere araştırma kurumları ve özel şirketler tarafından yürütülür. Günümüzde, know-how olarak ifade edilen donanımı ifade eden Ar-Ge çalışmaları, ülkedeki yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi noktasında ciddi bir öneme sahiptir. Ar-Ge çalışmalarının amaçları şu şekilde sıralanabilir:
● Şirketler tarafından üretilen teknolojik bilginin ticarileşmesini sağlamak
● Sektörlerin teknolojik değişime adaptasyonunu sağlamak ve kurum içi gelişimlere ivme kazandırmak
● Sanayide maliyetleri düşürmek, maliyetleri düşürürken ürün ve hizmet kalitesi ile verimin artmasını sağlamak
● Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek ve gelecek dönem için, yeni teknolojiler üretilmesinin zeminini oluşturacak teorik bilgi birikiminin oluşmasını sağlamak.

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

İleri teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesi, ihraç edilmesi ve ülke ekonomisine bu anlamda katkı sağlanması adına Türkiye’de, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine daha çok bütçe ayırabilmesi adına birçok teşvik ve destek söz konusudur. Türkiye’de güncel veriler ile, Ar-Ge faaliyetlerinin GSMH’deki oranı binde 40 düzeyindedir. İş gücü içerisinde, Ar-Ge alanında çalışanların oranı ise 10 binde 8 oranındadır ve bu oranlar, dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Türkiye, özel sektörü Ar-Ge konusunda teşvik etmek adına birçok yasal düzenleme sunmuştur. Ar-Ge teşvikleri içinde aşağıdaki düzenlemeler yer alır:

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Ar-ge faaliyetlerinde bulunan firmalara verilen teşvikler içinde, vergi ertelemesi ve taksitlendirme teşviği yer alır. Ar-Ge faaliyetlerini sunan şirketlere, kurumsal vergisinde indirim söz konusudur, bu teşvik, yeni teknoloji arayışı içinde olan şirketler için geçerlidir. Vergi muafiyeti de, Ar-Ge alanında çalışan şirketlere sunulmuş bir teşviktir. Bu kapsamda, TÜBİTAK tarafından olumlu görüş verilen ve Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi’ne sahip şirketler, ilgili bakanlık tarafından istenen diğer şartları sağladığı takdirde vergi muafiyeti alabilir.

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan şirketlere bir diğer destek de yatırım destekleridir. Bu kapsamda yatırım indirimi, kredi sağlanması ve dış krediler için teminat desteği yer alır. KOSGEB ve teknopark desteği Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketler, KOSGEB tarafından da destek alır. KOSGEB, şirketin segmentine göre ve yapılan faaliyetlerin düzeylerine göre farklı destekler sunar. KOSGEB desteği dışında teknoparklar, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan şirketler için önemli merkezlerdir.

Araştırma parkı ya da ileri teknoloji geliştirme merkezleri isimlerini de alan teknoparklar, donanım bakımından şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinde faydalanabileceği özel laboratuvar, makine ve diğer teçhizatların yer aldığı merkezlerdir. Teknopark destekleri içinde ayrıca, şirketlerin vergi muafiyeti ve çalışanları için SGK primi muafiyeti de söz konusu olur. Yeni teknolojik yatırımların, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklendiği ülkemizde, etkin bir şekilde desteklenen ve teşvik alan projeler ile siz de, şirket olarak araştırma giderlerinizin kamusal destek ile finanse edilmesini sağlayabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz kurumsal bilgi işlem altyapısı ihtiyaçlarınız için, yüzlerce profesyonel çözüm ortağı ile, 30 yıldır hizmet veren Mikro Yazılım çözümleri aradığınız çözüm odaklı yazılımsal ürünleri sunuyor.

Finans yönetim programı, satın alma yönetimi programı ve ithalat-ihracat alanındaki çalışmalarınız için dış ticaret yönetimi programları ile Mikro Yazılım, şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm yazılımsal çözümleri barındırıyor. İşletmenizde sorunları azaltan, verimliliği yükselten bir bakış açısı ile geliştirilmiş ürünleri sunan Mikro Yazılım, on binlerce şirketin tercih ettiği bir çözüm ortağı.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top