Ortak Girişim Nedir? Ortak Girişim Sözleşmesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

on muhasebe 1028568955

Potansiyelini başka işletmelerle birleştirip ekonomik atılım yapmanı sağlayan ortak girişimler (joint venture) bilhassa dış pazarlara açılmak isteyenler için etkili bir yol. Peki sen nasıl ortak girişim kurabilirsin? Anlatalım.

Öncelikle kendi girişimini kurarak yarattığın değer ve ortaya koyduğun emek için seni gönülden tebrik ediyoruz. Bugünün dünyasında hatrı sayılır bir cesaret örneği gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Bu yazıyı okumandan, işini kurmakla kalmayıp onu geliştirmek, süreklilik sağlamak, yenilik ve teknolojilerden faydalanmak, rekabete adapte olmak gibi hedeflerinin de olabileceğini tahmin ediyor, sana bu yolda başarılar diliyoruz.

Eğer işletmen için yeni pazarlar, yeni fırsatlar arayışındaysan bir ortak girişim ile yapacağın bir açılım ile çok büyük gelişmeler kaydedebilirsin. Son hızla değişen bu dünyanın her bir bölgesinde her gün farklı bir ürün ya da hizmet popüler hale geliyor. Bunu başarmak ise cesaret ve stratejiyle birlikte bazen ortak aklı da gerektirebiliyor. Nitekim tek başına yürüttüğün girişimlerin uzun vadede avantajlı olmama ihtimali de bulunuyor. Gireceğin pazarı yeterince tanımıyor olabilirsin, finansmanın yetersiz kalabilir, bilgiye ve teknik desteğe ihtiyaç duyabilirsin, rekabetten çekinebilirsin. İşte bu tip durumlarda ortak girişimlerin ne kadar önemli olduğunu görebilirsin.

Ortak girişim nedir?

Ortak girişimi, sahip olduğun potansiyeli başka işletmelerin potansiyeliyle birleştirip ekonomik atılım yapmanı sağlayan yapı olarak tanımlayabiliriz. Özellikle yabancı pazarlara açılmak istiyorsan ortak girişim yöntemini senin için etkili bir platform sunabilir.

Venture, cesaret etmek anlamına gelir. Ticaretin cesaret olmadan başlamadığını ya da başarıya ulaşmadığını düşünebilir; birlikte hareket edildiğinde (‘joint’) işe dair birçok engelin iki tarafa da avantaj olarak döndüğünü görebiliriz.

Ortak girişime ihtiyacın olup olmadığını nasıl anlarsın?

Eğer aşağıdaki ifadeler senin için anlamlıysa sen de ortak girişimi değerlendirip iş planına ekleyebilirsin:

 • Yeni bir piyasaya dahil olmak istiyorsun
 • Teknik destek arıyorsun
 • Yeni piyasadaki işletmelerin hukuki ve ticari avantajları ile tecrübelerinden faydalanmak istiyorsun
 • Kaynak ve riskleri paylaşmak istiyorsun

Ortak girişim yapısına dair 4 önemli detay

 1. Ortaklık düşündüğün şirket ile hem hukuken de finansal olarak birbirinizden bağımsız olursunuz.
 2. Kuracağınız yeni (üçüncü) işletmenin sözleşmesi oldukça önemlidir. Bu sözleşmeyi mümkün olduğunca açık ve net hazırlamalısınız.
 3. Ortak girişime hangi işletmeninin ne kadar değer katacağı açıkça belirtilmelidir.
 4. Ortak hedef ve rotalar ile karşılıklı beklentilerin netliği birçok sorunu henüz ortaya çıkmadan yok eder ve ortaklığı başarıya ulaştırır.

Ortak girişim şirket tipi nedir? Ortak Girişim Sözleşmesi nasıl hazırlanmalıdır?

 1. Ortak Girişim, Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir şirket tipi olarak belirtilmez. Borçlar Kanunu’nda ‘Adi Ortaklık‘, Kamu İhale Kanunu’nda ‘Ortak Girişim’, vergi kanunlarında ‘İş Ortaklığı‘ başlıkları altında bahsedilir.
 2. Bu yüzden Ortak Girişim Sözleşmesi hazırlanırken hak ve sorumluluklar metne ayrıntılı olarak eklenmelidir.
 3. Ortak girişimi koruyan ifadelerle birlikte taraflar arası anlaşmazlığı engelleyici maddeler de kaleme alınmalıdır.
 4. Ortaklığa konu olan aktifler, uzmanlık alanları ve uzmanlık bilgileri detaylandırılmalıdır.
 5. Ortaklıklarda yapılacak iş ve projeden iki taraf da müştereken ve müteselsilen (birlikte) sorumludur.
 6. Ortak Girişim Sözleşmesi öncesinde bir Gizlilik Sözleşmesi (NDA: Non-Disclosure Agreement) ve sonrasında ise Ön Protokol (Term Sheet) imzalamak tarafları hukuken korur.

Ortak girişim ve konsorsiyum arasındaki fark nedir?

Ortak girişim kimi zaman konsorsiyum ile karıştırılır. Konsorsiyumda her ortak kendi sorumluluğunu ifa eder ve yalnızca o bölümden sorumludur. Ortak girişimde ise müteselsil sorumluluk söz konusudur. Yani kendinize ait kısımdan sorumlu olup gerisiyle ilgilenmemeniz mümkün değildir; işin ya da projenin bütünü sizi de ilgilendirir. Ortak Girişim Sözleşmesi’nin maddelerinin net olması bu açıdan önemlidir.


Ortak girişimini kurduğunda Ön muhasebe programı olarak Bizmu’yu kullanarak işlerini kolaylaştırabilirsin.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top