Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır?

on muhasebe 726838933

Patent Nedir?


Patent özetle, bir buluşun veya bir ürünün haklarının kime ait olduğunu gösteren belgedir.Daha açarsak, bir buluş yapıldığında bu buluşun patentini alan kişi veya kuruluş ürünün üretimi, çoğaltılması ve satışı hakkında hak sahibi olur. Patent sahibi hariç kimse bu ürünü veya bir benzerini üretemez, satamaz. Ürünün tüm hakları ürün sahibinin olur. Böylelikle yeni bir buluş yapan kişi emeğinin ödülünü almış olur ve rakiplerinin buluşunu kullanmalarını yasaklayarak ekonomik bir avantaj elde eder. Patent sisteminin tek getirisi ekonomik de değildir. Yeni buluşlar yapan kişileri ödüllendirerek gelişmeleri teşvik eder.

Patentleme şartlar:


Bir ürünün veya buluşun patentlenebilmesi için şu 3 şarta uyması gerekir.
1. Yenilik: Buluşun daha önce başka birisi tarafından yapılmamış, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya duyurulmamış olması gerekmektedir. Patent belgesi alınmadan önce, buluşu yapan kişi bile yazılı, sözlü veya başka bir şekilde buluşunu duyurmamış olmalıdır.
2. Buluş basamağı: Buluş alanındaki bir uzman tarafından aşikâr kabul edilecek bir şekilde kolayca düşünülüp bulunamayacak bir teknik yenilik olmalıdır.
3. Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş tümüyle teorik olmamalı, uygulanabilir olmalıdır. Buluşun teknik bir yönü yoksa patent belgesi verilmez. Buluşun pratiğe uygulanabilir, kullanılabilir ve bir prototipi üretilebilir olmaması halinde sanayiye uygulanabilir sayılmaz. Örneğin, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler patentlenemez, ancak bu yeni matematiksel yöntemleri uygulayan bir cihaz üretilirse patentlenebilir.

Bu üç şartın hepsine uyan buluşlar patentlenebilirdir. Herhangi birine uymayanlar patent korumasından faydalanamazlar. Keşifler buluş değildir ve patentlenemez. Burada sözü geçen buluş kavramının keşif kavramıyla karıştırılmaması gerekir. Doğada zaten var olan ancak daha önce bilinmeyen nesne veya olayların bulunması bir keşiftir.Örneğin yeni bir bitkinin keşfedilmesi veya bilinen bir bitkinin yeni bir özelliğinin öğrenilmesi bir keşiftir ve patentlenemez ancak bu yeni keşfedilen bitki veya özellik kullanılarak üretilen yeni bir ilaç bir buluştur ve patentlenebilir.

Marka tescili ve patent aynı değildir

Türkiye’de bazen marka tescili için de “patent almak” tabiri kullanılır ancak bu doğru bir kullanım değildir. Zira, firma logosu, ismi veya ürün ismi vb. tescillendirmek için yapılan işleme “marka tescili” denir.

Patent nereden, nasıl alınır?

Türkiye’de patent belgesi verme hakkı yalnızca Türk Patent ve Marka Kurumu’na aittir.Başka kimsenin patent verme yetkisi yoktur. Patent alma başvurusu yapılmadan önce uzman bir patent vekili buluşun gerçekten bir buluş olup olmadığına dair bir ön-araştırma yapar. Bir buluş olduğuna karar verilirse, buluş hakkında çeşitli bilgilerin olduğu bir tarifname hazırlanır. Bu tarifnamede buluşun özetinin yanında teknik resimleri de bulunur. Patent vekilinin hazırladığı, buluş sahibinin de onayladığı bu tarifnameyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır. Başvuru sırasında başvuru ücreti ödenir ve başvuru dilekçesi doldurulur. Başvuru sahibi başvuru sonrasında en geç on iki ay içerisinde ücretlerini ödeyerek araştırma talep eder. Türk Patent ve Marka Kurumu bir araştırma raporu hazırlayarak başvuru sahibine yollar. Araştırma raporu olumlu ise başvuru sahibi en geç üç ay içerisinde ücretlerini ödeyerek inceleme talep eder. Türk Patent ve Marka Kurumu incelemeyi tamamlar ve başvuru sahibine inceleme raporu yollar. Raporun olumlu olması hâlinde başvuru sahibi ücreti ödeyerek patent belgesini alır. İncelemenin olumsuz sonuçlanması hâlinde tekrar inceleme talep etmek mümkündür.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü:


Bizmu, şirketinin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanış!

Top