KOSGEB’in KOBİ’ne destek olacak 14 programı

on muhasebe 1940410141

KOSGEB’in işletmene destek olabilecek tüm destek programlarını bir yazıda özetledik. Yolun açık olsun!

 1. Girişimcilik Destek Programı:

 • Destek içeriği: Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 50 bin TL’ye geri ödemesiz, 100 bin TL’ye geri ödemeli olmak üzere 150 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Temel amacı Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarını çözmek olan program, girişimciliği destekliyor, yaygınlaştırılması için çalışıyor ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlıyor.
  • Bu desteğe program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ve İŞGEM’de yer alan işletmeler başvurabiliyor. İŞGEM işletmeleri ve ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmıyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimcilik-destek-programi

 1. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı:

 • Destek içeriği: Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere 60 bin TL’ye, ileri girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Programın amacı girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi ve becerisini geliştirmek, başarılı iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilerin kendi arasındaki işbirliğini arttırmak ve yeni kurulan işletmelerin hayatta kalma oranını yükseltmek.
  • Program geri ödemesiz olarak gerçek kişilere ve son bir yıl içinde kurulan işletmelere destek sağlıyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi

 1. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı:

 • Destek içeriği: AR-GE ve inovasyon projelerine 750 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yaratıcı AR-GE ve inovasyon fikirlerinin teknolojiye dönüştürülmesini amaçlayan program yeni ürünleri, süreçleri ve bilgi veya hizmet üretimini destekliyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

 1. Endüstriyel Uygulama Destek Programı:

 • Destek içeriği: Endüstriyel uygulama projelerine 818 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Program, yeni bir ürün veya hizmetin üretilmesi ya da kalitesinin artırılması ile ile maliyetini düşüren tekniklerle yeniden uygulanması gibi konulara destek veriyor.
  • Program, geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak makine, teçhizat, donanım, sarf malzemesi ile yazılım ve tasarım giderleri desteği veriyor. Ayrıca kira desteği ve personel gideri desteği de sunuyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6521/endustriyel-uygulama-destek-programi

 1. KOBİ TeknoYatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 • Destek içeriği: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelerde 5 milyon TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Program, teknoloji alanındaki AR-GE ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünleri ticarileştirmek, ekonomiye katma değer sağlamak, teknolojik ürün ihracatını artırmak ve teknolojik ürün yatırımlarını desteklemek amacını taşıyor.
  • Destekten KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve uluslararası fonlar tarafından desteklenmiş veya yurt dışı ve yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan projeler sonucu ortaya çıkan, patent belgesi olan, doktora çalışması sonucu yapılmış, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış, prototipi yapılmış teknolojik ürün sahipleri ya da kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden almış işletmeler yararlanabiliyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

 1. Stratejik Ürün Destek Programı:

 • Destek içeriği: Cari açığı azaltacak ürünler için 5 milyon TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • İthalatı yüksek stratejik ürünlerin yerli ve milli hale getirilmesini amaçlayan program, üretimde daha fazla yerdi girdi kullanılmasını, KOBİ’erin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirmelerini, KOBİ ve büyük işletmelerin birlikte hareket edebilmesini ve cari açığın azaltacak yatırımların artmasını destekliyor.
  • Projede erken ödeme imkanı söz konusu.
  • Projenin tamamlanması için 36 aya kadar süre tanınıyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

 1. İşletme Geliştirme Destek Programı

 • Destek içeriği: 9 farklı konuda 290 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan program kurumsallaşmaya ve markalaşmaya destek veriyor. Program sayesinde ekonomideki payı artan KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

 1. KOBİGEL – KOBİ Geliştirme Destek Programı

 • Destek içeriği: 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • KOBİ’lerin ekonomideki payları ile etkinliklerinin arttırılmasını amaçlayan program, katma değer yükseltmeye yönelik projeleri destekliyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

 1. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

 • Destek içeriği:Ortak sorunlara ortak çözümler bulan projelere 1 milyar 500 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • KOBİ’lerin iş ve güç birliği yapmasını amaçlayan program, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri ortaklıklar yapan projeleri destekliyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1228/is-birligi-guc-birligi-destek-programi

 1. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

 • Destek içeriği: İşini yurt dışına taşımak isteyen işletmelere 600 bin ABD Doları desteği.
 • Detaylar:
  • Programın amacıAR-‘GE’si ile inovasyon faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak. Bu sayede ihracatın artırılması hedefleniyor.
  • Program Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Program olarak iki programdan oluşuyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi

 1. TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 • Destek içeriği: Yurt dışı tanıtım ve pazarlama çalışmaları için 100 bin, yurt içi tanıtım ve pazarlama çalışmaları için 150 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Program teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. AR-GE ve inovasyon projeler sonucu üretilen ürün ve hizmetleri ticarileştiren program, bu amaçla yapılacak tanıtım ve pazarlama çalışmalarını fonluyor.
  • Program 12 ay sürüyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi

 1. Kredi Faiz Desteği

 • Destek içeriği: KOBİ’lerin finansal sorunlarını çözmek için 300 bin TL’ye kadar faiz desteği.
 • Detaylar:
  • Program, KOBİ’lerin üretim, kalite ve standartlarının yükseltilmesini ve finansman sorunlarının ortadan kalkmasını amaçlıyor. Aynı zamanda istihdam yaratmalarına, uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmalarına destek veriyor. Bu sebeple KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin ediyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kredi-faiz-destegi

 1. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

 • Destek içeriği:Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek isteyen işletmelere 500 bin TL’ye kadar destek.
 • Detaylar:
  • Program, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin, finansman erişim imkanını artırmayı amaçlıyor. KOSBET Borsa İstanbul’da yer almak isteyen KOBİ’leri alacakları piyasa danışmanlık ve bağımsız denetim hizmetlerinde, SPK kayıt ücretinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Hukukçu Raporu masraflarında, aracı kuruluşa ödenecek komisyonlarda geri ödemesiz olarak destekliyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1232/gelisen-isletmeler-pazari-kobi-destek-programi

 1. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

 • Destek içeriği:Ürün geliştirmeye yönelik 12 metal ve plastik/kauçuk laboratuvarında yapılan test maliyetlerinde %50 oranında destek.
 • Detaylar:
  • KOSGEB, KOBİ’lerin ürün kalitesini artıracak ve uluslararası firmalarla rekabet etmelerini sağlayacak ürünlerini yurt içinde üretebilmeleri için kendi bünyesindeki 9 ilde bulunan 11 laboratuvarda yapacakları testlerin ücretlendirmesini düşük tutuyor.
 • Başvuru adresi:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1234/kosgeb-laboratuvar-hizmetleri

–> Daha fazla bilgi için KOSGEB’in ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsin:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top