Komandit şirket nedir?

on muhasebe 95538487

Komandit şirket nedir ve nasıl kurulur? Bu yazıda komandit şirketle ilgili bilgilerimizi aktarıyoruz.

Komandit şirket nedir?

Komandit şirket, iki ya da daha çok kişinin bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurduğu, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip şirket tipine denir. Bu tanım, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 243. maddesinde açıklanır.

Komandit şirketin özellikleri nelerdir?

Bir şirket tipi olan komandit şirketin öne çıkan özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı olması, bir bölümünün ise sınırsız olmasıdır. Bu sayede direkt ticaretle uğraşmadan kazanç elde edilebilir. Ya da ticari bilgisi olan ancak yeterli sermayesi olmayanlar da ticaretle uğraşabilir.

Komandit şirket nasıl kurulur?

Komandit şirket, adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak iki türde olur. Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumlulukları sınırlı olanlara komanditer denir. Komanditer ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilir ancak komandite ortak, yalnızca gerçek kişilerden oluşur. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin tanımı 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 475. maddesinde yapılmıştır. Burada, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirketin sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğu belirtilir. Bu şirketlerde yönetim ve denetim kurulur olur. Ortak sayıları ise 5’ten az olmaz ve ortaklardan en az biri komandite ortak olmak mecburiyetindedir. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı, şirketi ve türü olmalıdır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının olması yasaktır.

 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top