Serbest Meslek Makbuzu stopaj oranı nedir?

on muhasebe 95538487

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) düzenleyince hangi vergileri ödemelisin? SMM stopaj oranı nedir? Bu yazıda SMM vergilerini anlattık.

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) nasıl düzenlenir?

Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlamak Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırman gerekiyor. Hizmet sunumu gerçekleştikten sonra, SMM belgeni doldurup müşterine verebilirsin.

Serbest Meslek Makbuzu kesersen hangi vergilerden sorumlusun?

Serbest Meslek Makbuzu, stopaj (gelir vergisi) ile Katma Değer Vergisi’ni (KDV) içerir. Stopaj, brüt tutar üzerinden yüzde 20 oranındadır. KDV’nin oranı ise yüzde 18’dir. 

KDV nasıl hesaplanır?

2020 yılı vergi dönemleri

Serbest Meslek Makbuzunda stopajı ve KDV’yi nasıl ödemelisin?

Serbest Meslek Makbuzunda stopaj, Vergi Dairesine senin adına müşterin tarafından ödenir. Müşterin bu ödemeyi Muhtasar Beyanname ile yapar. Katma Değer Vergisi’ni ise Vergi Dairesine bizzat senin ödemen gerekir. 

Burada eğer aklına takıldıysa brüt ve net kavramlarını birlikte netleştirelim:

Net ve brüt kavramları

Net tutar: Müşteriden tahsil edilen miktardan, vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. Net tutar, işletmenin kasasında kalan paradır.

Brüt (matrah): Net kazancın üstüne vergiler eklendikten sonra elde edilen miktardır. Brüt, matrah miktarı olarak da bilinir.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top