e-Fatura mükellefi nedir? Nasıl e-fatura mükellefi olunur?

e-Fatura mükellefi

e-Dönüşüm hız kesmeden devam ederken e-faturaya geçenlerin sayısı da giderek artıyor. Birçok avantajı olan e-faturaya geçişi zorunlu olan e-fatura mükelleflerinin yanında bu uygulamaya gönüllü olarak geçenler de mevcut.

e-Fatura mükellefleri kimlerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş gereklilikleri sağlayan kişi ya da kurumlar e-fatura mükellefleridir. 

GİB tarafından yayınlanan en son tebliğ uyarınca, 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri olan kişi veya kurumların takip eden Temmuz ayı, yani en geç 1 Temmuz 2022 tarihinde kadar e-fatura uygulamasına geçişi zorunlu hale geldi.

e-Fatura mükellefiyeti sektöre göre değişir mi?

2022 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-fatura kullanımı zorunludur. Bu kapsamda yer alan mükellefler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmakla yükümlüdürler ve bu süre içerisinde e-fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan son tebliğ ile değişen bir diğer nokta da eklenen sektörler. Yayınlanan tebliğ yeni sektörleri şu şekilde ifade ediyor:

2022 veya sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükelleflerden, kendi siteleri veya internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenlerin yanı sıra gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemleri yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar da e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmak zorundadır.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmak zorundadır. Bu zorunluluk, 2022 veya sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olan tüm işletmeleri kapsamaktadır.

e-Fatura zorunluluğum var. E-faturaya geçmezsem ne olur?

Zorunlu olarak e-faturaya geçmesi gereken fakat geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yaptırımlara maruz kalacaklardır. 

Zorunluluğuna uymayan ve alım satım yapmaya devam eden e-fatura mükellefleri yaptıkları alışveriş için 7 gün içerisinde e-fatura kesmediği takdirde özel usulsüzlük cezası alırlar.

e-Fatura mükellefleri kağıt fatura kesebilir mi?

e-Fatura mükellefleri fatura kesecekleri taraf olan karşı tarafa göre kağıt fatura kesebilir. Her iki tarafın da e-fatura sisteminde kayıtlı olduğu durumlarda e-fatura kesilmesi zorunludur. Bu şartlarda kesilen kağıt fatura geçersiz sayılır.

e-Fatura uygulamasına geçmemiş firmalara ise kağıt fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenebilir. Fatura keseceğiniz firmanın bir e-fatura mükellefi olup olmadığından emin değilseniz Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura mükellefi sorgulama sayfasına giderek vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası üzerinden sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

e-Fatura mükellefleri e-arşiv fatura kesebilir mi? 

Karşı taraf e-fatura uygulamasına geçmediği takdirde e-fatura mükellefleri alıcılarına e-arşiv fatura kesebilir. e-Fatura mükelleflerine e-arşiv fatura düzenlenemez.

e-Fatura mükellefine e-arşiv faturası kesildiği takdirde bu fatura geçerli sayılmaz ve alıcının e-arşiv faturayı iptal etme talebi gönderme hakkı vardır. Bununla birlikte e-fatura düzenlenmesi talebinde de bulunabilir.

Yanlışlıkla bir e-fatura mükellefine e-arşiv fatura düzenlediniz ve gönderdiniz, şimdi ne olacak? Merak etmeyin, 7 gün içerisinde e-arşiv faturanın iptalini sağlayıp e-fatura kesmeniz sorunun çözülmesi için yeterli olacaktır.

e-Fatura kesmenin en kolay ve güvenli yolu web tabanlı bir ön muhasebe programı kullanmak. Siz de Bizmu’yu 14 gün ücretsiz deneyin, e-dönüşümün en rahat haliyle tanışın!

Top