Ciro nedir?

on muhasebe 372904642

Ciro ticari bir terimdir. Senetler ve poliçeler gibi yazılı evrakların el değiştirmesi anlamına gelir. Bir diğer, daha yaygın, anlamıysa işletmelerin belli dönemlerde elde ettikleri net olmayan kardır. Yani işletmenin günlük, aylık, yıllık cirolarından bahsedilebilmektedir.

Ciro maliyetleri verilerinin hesap içerisinde bulunmadığı belirtilmelidir. Yani ciro işletmenin maliyetler hariç karını değil, bütün kazancını ifade eder. Cirodan net karı elde etmemiz için söz konusu hesap dönemindeki maliyetleri cirodan çıkarmamız gerekmektedir.

Ciro hesaplaması işletme sahibi tarafından yapılabileceği gibi bir muhasebeci aracılığıyla da yapılabilmektedir. Küçük işletmeler genellikle ciro hesabını kendileri yapma taraftarıdır. Aksi takdirde müşavirlik hizmetleri için ekstradan maliyet ortaya çıkmaktadır. Pek çok kazanç ve maliyet kaleminin olması geleneksel yöntemlerle ciro hesaplaması yapılmasını oldukça zorlaştırdığı için pek çok işletme sahibi bilgisayar destekli ön muhasebe programları kullanılmalıdır. Bu programlar ciro benzeri hesaplamaları kolayca yapmayı sağlayan opsiyonlara sahip olmaları nedeniyle işletmecilerin vazgeçilmez yardımcıları haline gelmişlerdir.

Ciro hesaplanmasının faydaları

İşletmelerin faaliyet planları yapmaları ve gerçekleştirmeleri için ellerindeki para miktarlarını, mevcut ve gelecek gelir/giderlerini ve karlılık oranlarını anlık olarak bilmeleri önemlidir. Bu hesapların hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi zamandan kazandırdığı gibi yanlış hesaplamalardan kaynaklanacak talihsizliklerin de önüne geçmelidir. Bu tarz parametrelerin tam olarak doğru bir şekilde bilinmemesi ve anlık değişimlerin takip edilmemesi işletme karlılığını yükseltmenin önünde
büyük bir engel teşkil etmektedir. İşletmeye dair her türden bilginin titizce depolanması ve analiz edilmesi, hareket planının ortaya koyulması açısından ciddi şekilde yararlıdır.

Cironun takibi, bir işletmenin gelir-gider takibi işlemlerinin anlık bir biçimde yapılması anlamına geldiği için işletmenin yol haritasını belirlemede işletme sahiplerine rehberlik edecek parametrelerden sadece bir tanesidir.

Ciro hesaplama yöntemleri

Peki ciro hesabı yapacaksanız bunu nasıl yapmalısınız? İlk olarak birden fazla ciro hesaplama yönteminin olması işletme sahiplerinin kafasını karıştırabilmektedir. Ancak ciro hesaplamanın iki ana
yöntemine baktıktan sonra size en uygun yöntemin hangisi olduğunu seçebilirsiniz. Elbette en uygun yöntemin hangisi olduğu sizin alışkanlıklarınıza ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.
İki hesaplama yönteminden ilki safi hasılat yöntemi. Bu yöntem yurtiçi satışlarını ciroya dahil etmektedir. Ancak elbette pek çok şirketin yurtdışı satışları da vardır.

İşletmenizin yurtdışı satışları da gelir olarak tanımlanıp cironuza dahil edilebilir. Bu yöntemde yurtiçi satışı (600), yurtdışı satışları (601) ve diğer gelirler (602) toplanır. Ortaya çıkan tutardan da satış iadeleri (610), satış iskontoları (611) ve diğer indirimler (612) kalemleri düşürülür.

Diğer hesaplama yöntemi olan gayrisafi hasılat yöntemi ise yukarıda bahsettiğimiz kalemlerin çıkarılması dışında safi hasılat yöntemi ile aynıdır. Yapmanız gereken şey yurtiçi satış (600), yurtdışı satış (601) ve diğer gelirler (602) kalemlerini toplamaktan ibarettir.

İşletmenizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı muhasebe yazılımı Bizmu ile hemen tanışın! Ciro hesaplama dahil her türden muhasebe işleminizi kolaylıkla gerçekleştirin!

Top