Şirketler nasıl adres değişikliği yapar?

on muhasebe 1940410141

Şirketler adres değişikliği yaptıklarında bunu ilgili resmi kurumlara bildirmek zorundalar. Bu bildirimin birden fazla yöntemi ve koşulu bulunuyor. Zamanında yapılmaması ise idari yaptırıma tabii. Yazımızda bu konuyu detaylandırdık.

Şirketler birçok farklı nedenden ofislerini ya da iş yerlerini farklı bir bölgeye ya da şehre taşıyabilir. Lokasyon değişikliği yaptıklarında şirketlerin bunu bazı resmi kurumlara bildirmeleri gerekir. Bu değişiklik her kurum için farklı şekilde gerçekleşir. Vaktinde yapılmayan bildirimler ise şirkete ceza yazılmasına sebep olur. 

Peki limited şirketleri ve anonim şirketler nasıl adres değişikliği yapar? Mersis ve vergi levhası ile ilgili yapılması gerekenler neler? Limited şirketi ile anonim şirketinin adres değişikliği süreci için izleyeceği adımlar hemen hemen aynı. Yalnızca adres değişikliği kararı limited şirkette ortaklar kurulu kararı ile olurken, anonim şirkette yönetim kurulu kararı ile gerçekleşiyor. Fakat aynı ilde yapılan adres değişikliği ile farklı illere taşınılması halinde yapılan adres değişikliği süreçleri de farklılık gösterir. Yazımızda her iki durumu da detaylandırdık. 

Limited şirkette adres değişikliği nasıl olur?

Eğer bir limited şirketi sahibiyseniz varsa aşağıdaki adımları izleyerek şirket değişikliği bildirimi yapabilirsiniz:

 • Mevcut adresi belirleme: Açık adresinizi biliyor musunuz? Kira kontratındaki adresin yeterli olmama ihtimaline karşı https://adreskodu.dask.gov.tr/ sitesinden açık adresinizi öğrenin.
 • Mersis başvurusu: Mersis’e başvurup adres değişikliği yapacağınız şirketi seçin. “Adres değişikliği” sekmesinden adresi tüm ayrıntılarıyla girin. Yeni adresi merkezi adres kayıt sisteminden seçin. Buradan bir onay numarası alacaksınız. İTO başvurunuzu bu numara ile gerçekleştireceğiniz için onay kodunuzu not edin. 
 • Ticaret Sicil başvurusu:
  • Dilekçe: Adres değişikliği yapacağınıza dair bir dilekçe yazın, dilekçeye Mersis no başvuru numaranızı da yazın, imzalayın ve kaşeleyin. Eğer dilekçeyi vekaleten imzaladıysanız vekaletin aslını ya da onaylı suretini dilekçe dosyasına ekleyin.
  • Karar metni hazırlama: Ortaklar Kurulu kararınızın metnini notere onaylatın. Ortaklar Kurulu kararına toplantıya katılanları gösteren Hazirun Cetveli belgesini de ekleyin.

Bu aşamada Ticaret Sicil evraklarınızı inceleyip uygun görürse 1 hafta içinde yeni adresinizi tescil edecek ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlayacak.

Anonim şirkette adres değişikliği nasıl olur?

Eğer bir anonim şirketiniz varsa aşağıdaki adımları izleyerek şirket değişikliği bildirimi yapabilirsiniz:

 • Mevcut adresi belirleme: Açık adresinizi biliyor musunuz? Kira kontratındaki adresin yeterli olmama ihtimaline karşı https://adreskodu.dask.gov.tr/ sitesinden açık adresinizi öğrenin.
 • Mersis başvurusu: Mersis’e başvurup adres değişikliği yapacağınız şirketi seçin. “Adres değişikliği” sekmesinden adresi tüm ayrıntılarıyla girin. Yeni adresi merkezi adres kayıt sisteminden seçin. Buradan bir onay numarası alacaksınız. İTO başvurunuzu bu numara ile gerçekleştireceğiniz için onay kodunuzu not edin. 
 • Ticaret Sicil başvurusu:
  • Dilekçe: Adres değişikliği yapacağınıza dair bir dilekçe yazın, dilekçeye Mersis no başvuru numaranızı da yazın, imzalayın ve kaşeleyin. Eğer dilekçeyi vekaleten imzaladıysanız vekaletin aslını ya da onaylı suretini dilekçe dosyasına ekleyin.
  • Karar metni hazırlama: Yönetim Kurulu kararınızın metnini notere onaylatın. 

Bu aşamada Ticaret Sicil evraklarınızı inceleyip uygun görürse 1 hafta içinde yeni adresinizi tescil edecek ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlayacak.

Farklı ilde yapılan adres değişiklikleri

Eğer farklı bir ile taşınıyorsanız adres değişikliği bildirimi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Mersis başvurusu: Mersis başvurusunda bulunup yeni adresinize dair tüm detayları girin. Aldığınız onay numarasını not edin.
 • Ticaret Sicil başvurusu:
  • Dilekçe: Adres değişikliği yapacağınıza dair bir dilekçe yazın, dilekçeye Mersis no başvuru numaranızı da yazın, imzalayın ve kaşeleyin. Eğer dilekçeyi vekaleten imzaladıysanız vekaletin aslını ya da onaylı suretini dilekçe dosyasına ekleyin. Şirketinizin unvanını, sermayesini, açılış tarihini ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu olan NACE kodunu açıkça gösterin.
  • Karar metni hazırlama: Anonim şirketseniz genel kurul kararı, limited şirketseniz ortaklar kurulu kararınızı hazırlayın ve notere onaylatın. Toplantıya katılanları gösteren Hazirun Cetveli’ni ekleyin. 
  • Diğer belgeler: 
   • Önceki sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre ilgili belgeyi alın. 
   • Önceki sicil müdürlüğünden aldığınız son kararlara ait Ticaret Sicil Gazetesi’ni edinin.
   • Yetkilinin imza beyannamesini ekleyin.
   • Oda kayıt beyannamesini ekleyin.
   • Yabancı ortak varsa Kuruluş Bildirim Formu ekleyin.

Bu aşamada Ticaret Sicil evraklarınızı inceleyip uygun görürse 1 hafta içinde yeni adresinizi tescil edecek ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlayacak.

Adres değişikliği için hangi SGK işlemleri yapılır?

Yapacağınız SGK işlemleri, şirketinizi taşıdığınız lokasyona göre değişebilir. İl içi ve farklı iller için farklı işlem ve prosedürler söz konusu olabilir. İki durumu da ayrıca araştırıp incelemenizi öneririz.

Adres değişikliği için hangi Vergi Dairesi işlemleri yapılır?

Şirket adresi değiştirirken yapılacaklar Vergi Usul Kanunu tarafından şöyle belirtilir:

 • Adres değişikliğine dair bildirimi yeni adresinizdeki vergi dairesine vermelisiniz.
 • Şirket taşındıktan sonra yeni vergi dairesi yoklama yapacak. Bu yoklama, şirketin yeni adreste çalışmalarına başladığını belirlerse nakil yoluyla iş başlangıcını resmen kabul ve ilan etmiş olur. Bu durumda eski vergi dairesindeki mükellef kaydı, yeni adreste işe başlanan tarih itibarıyla sistem tarafından terkin usulüyle silinir.
 • Dilekçe, yeni vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) sistemi üzerinden verilebilir. Eğer İVD kullanılırsa eldeki evrakla ilgili tutanak düzenlenmesine gerek kalmaz.
 • Yeni vergi dairesinde terkin işlemi bittiğinde o günü takip eden ilk iş günü, şirket eski vergi dairesi sisteminde Nakil Giden Mükellef Listesi’nde sıralanır.

Şirket adres değişikliğinde Mersis numarası da değişir mi?

Şirket taşınırken eğer daha önce kayıt yoksa Mersis sistemine kayıt yaptırmak gerekir. İl dışına taşınılıyorsa sistem farklı bir ticaret sicili ister. Ancak ticari kimliğe atanan Mersis numarası sabit kalacaktır. Mersis, sisteme kaydolurken görüntülenebilen bir numaradır. Mersis numaranızı öğrenmek için şu adrese gidebilirsiniz: https://mersis.gtb.gov.tr/ 

Şirket adres değişikliğinde vergi levhası da değişir mi?

Vergi levhası, mükellefin vergi sorumluluğunu gösteren belgedir. Şirket yeni bir lokasyona taşındığında vergi dairesine bildirim yapılması gerekir ve bu bildirim ve nakil sırasında mevcut vergi levhası kullanılır. Yeni vergi dairesi, yeni adresi onaylar. Vergi levhası alma veya sorgulama işlemlerini https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

Yeni adresiniz hayırlı olsun!


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top