Vergi levhası asmak ve vergi levhası bulundurmama cezası

on muhasebe 579867070

Vergi levhası ile ilgili en çok sorulan 8 soruyu sizin için cevaplarıyla birlikte derledik.

1.Kimler vergi levhası almalıdır?

Gelir vergisinde:

 • Ticari kazanç sahipleri
 • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu‘nun 52. maddesinin 6. fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açanlar)
 • Serbest meslek erbabı
 • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak,

Kurumlar Vergisinde:

 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Eshamlı komandit şirketler

Vergi levhası, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından ilgili bilgilere göre oluşturulur, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılır.

2. Vergi levhası nerede bulundurulur?

Vergi levhası almak zorunda olan mükellefler bu levhaları,

 • Merkezlerinde
 • Şubelerinde
 • Satış mağazalarında
 • Çiftçilerin doğrudan zirai faaliyetleriyle ilgili alım satım işleri için açtıkları yazıhanelerinde
 • Taşıt işletmelerinin taşıtlarında

İş yerinde birden fazla kat ya da reyon varsa her biri için ayrıca vergi levhası alınmasına gerek yoktur. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak zorunda olan mükellefler ve levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilir.

3. Vergi levhasını kim tasdik eder?

İnternet Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine ya da meslek mensuplarına imzalatılmaz ya da tasdik ettirilmez. Levha üzerindeki onay kodu vergi levhasının tasdiki olarak kabul görür.

4. Vergi levhasında hangi bilgiler yer alır?

Mükellefin;

 • Adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye durumunda)
 • Beyan edilen son 3 yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler
 • GİB bilgi işlem sisteminin ürettiği onay kodu

5. Vergi levhası asmak zorunlu mu?

Hayır. 6111 sayılı kanunun 82. maddesi ile VUK’un 5. maddesinde yer alan “Levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar” ifadesi “levhayı almak zorundadırlar” şeklinde değiştirilmiştir.  Yani vergi levhasının asılma zorunluluğu yoktur.

6. Değişen şirket bilgileri vergi levhasına nasıl işlenir?

Şirketinin ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türü değişirse, internet vergi dairesi ilgili menüsünden kendin değişiklik yapıp yeni vergi levhası oluşturabilir ve yazdırabilirsin.

7. Vergi levhası zorunlu yerde bulundurulmazsa ne olur?

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorundaysan yapılan denetimlerde kurala uymadığın saptanırsa Vergi Usul Kanunu‘nun 353. maddesinin 4. bendine istinaden usulsüzlük cezasına çarptırılırsın.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top