Muhasebe fatura düzenleme

on muhasebe 1028568955

Muhasebe nedir?

Muhasebe sözcüğünün sözlük anlamı, Türk Dili Kurumu tarafından “hesap işleriyle uğraşma” ve “hesapların bütünü” olarak verilir. Muhasebeyi bir de bir disiplin olarak tanımlayalım. Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyip raporlayan ve son olarak da analiz eden bilim dalıdır. Muhasebe, işletmelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderlerini takip eder. Ortaya çıkan verileri de finansal tablolar aracılığıyla ortaya koyar. Bu tablolara gelir tablosu ile bilanço tablosu örnek niteliğindedir. Genel muhasebe, varlıkları, sermayeyi ve borcu saptayarak bu unsurlara dair şirket çalışmalarını kontrol eder. Bu kontrol, ilgili değişimin izlenip raporlanmasını da gerektirir. Genel muhasebe, genel muhasebe yazılımları ile kolayca takip edilebilir.

Fatura nedir?

Fatura, satıcının satılan bir ürünün cinsi, miktarı, fiyatı ve toplam tutarını göstermek üzere düzenlediği, alıcının aldığı belgedir. Fatura ibaresi, faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, Maliye Bakanlığı ibaresi ya da noter tasdik mührü şekli, faturayı düzenleyenin adı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, alıcının adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası ile kaşe ve imza faturada bulunması gereken bilgiler bütünüdür.

Fatura kesme adımları

Fatura, matbu olarak ya da dijital ortamda elektronik fatura (e-fatura) olarak kesilebilir. Fatura matbu olarak nokta vuruşlu yazıcı ile, lazer mürekkepli yazıcı ile, bir yazılım ile veya elle kesilebilir. Faturanın elde hazırlanması, bilgisayarda hazırlanması ve elektronik fatura olarak hazırlanması arasında bazı farklar vardır. Faturalar iki nüshadan oluşur. Birinci fatura asıl belgedir, ikincisi ise sahte nüshadır. Dilenirse fatura üç nüsha olarak da hazırlanabilir.

Fatura hazırlama nasıl olur?

Fatura seri numarasına göre düzenlenmelidir. Üzerinde de mutlaka Maliye Bakanlığı ibaresi olmalıdır. Ürün ya da hizmetin satışının azami 7. gününe dek düzenlenmesi gereken faturada, eğer elle hazırlanıyorsa, tükenmez ya da mürekkepli kalem kullanmak gerekir. Faturaya faturanın tarihi ve saatini yazmak gerekir. Fatura hazırlarken bir hata yapılırsa ilgili kısım karalanmaz ya da silinmez, üzerine tek çizgi çekilip altına doğrusunu yazılır. Kaşe basılarak “Tarafımızdan düzeltilmiştir” ifadesi eklenir. Alıcı faturayı kaybederse eldeki fatura cildinden ilgili sayfanın alt nüshası fotokopi çekilerek kaşelenip imzalanır ve üzerine “Aslı gibidir” yazılır.

Tüm fatura işlemlerini fatura programı ile kolaylıkla yapabilir, fatura takibi işini kolaylaştıracak bir yazılım programı edinebilirsiniz

 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top