Defteri kebir nedir?

on muhasebe 1680524947

defteri kebir

Büyük defter nedir, işletmen için bu defteri tutma usulü nedir, içeriğinde neler olması gerekir diye merak ediyorsan, bu yazımızı senin için hazırladık.

Defteri kebir nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 182. maddesine göre yevmiye defterlerine yazılan ödemeler, tarih ve işlem sırası gözetilmeden, belirli bir düzenlemeye tabi olmadan yazılır. Yevmiye defteri gibi defterlerde oluşan bu düzensizliklerden arınmak ve muhasebe kayıtlarının hesaplara dağılımının daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için başka bir deftere ihtiyaç duyulur.

Bu defterle hesaplardaki hareketliliklerin takip ve kontrolünün yapılması amaçlanır. Hesaplarda belirtilen rakamların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması işlevini gören deftere defteri kebir denir, defter-i kebir olarak da yazılır. Defteri kebir veya günümüzde daha çok “büyük defter” adıyla bilinir. Bu önemli muhasebe defterinin tutulması, zorunlu hale gelmiştir. Yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplanmasını sağlayan defterdir.

Defteri kebir ne işe yarar?

Defteri kebir, muhasebenin tasnif işlemini gerçekleştiren önemli bir araçtır. Defter-i kebirde yapılan sınıflandırmaların sonucunda elde edilen veriler, diğer muhasebe evrakları için birer kaynak niteliği taşır. Defter-i kebirin muhasebe işlemlerindeki rolünün büyük olması nedeniyle işletmeler bu defteri dikkatli ve sistemli bir şekilde tutmalıdır.

Defteri kebir nasıl tutulur?

 • Türkçe tutulmalı ve hesap kayıtlarında fiyatlar TL cinsinden yazılmalıdır.
 • Defter-i kebirde Türkçe kayıtların bulunması şartı ile başka dilde de kayıt tutulabilir.
 • Kayıtlarda kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller anlam karışıklıklıklarına ve duraksamaya mahal vermeyecek şekilde ve tekdüze olarak kullanılmalıdır.
 • Kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında, düzenli ve sistematik olarak tutulmalıdır.
 • Defterlerde kayıt tutulurken kesinlikle kayıtlar arasında boşluk bırakılmaz ve satır atlanmaz.
 • Ciltli defterlerin, defter sayfaları ciltten koparılmamalı, tasdikli müteharrik yapraklarda da bu yapraklar yırtılmamalı ve sırası bozulmamalıdır.
 • Kayıtlar on günden fazla geciktirilemez. Bu nedenle kayıt edilecek işlemler, işin hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve işleyişini bozmayacak bir zaman diliminde tamamlanmalıdır. 
 • İşletmelerde, işlemlerin kayıtlarının muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yapılması, kayıtların deftere işlenmesi hükmünde olmasına rağmen bu kayıtların da defterlere en geç 45 gün içerisinde yazılması gerekir.
 • Maddelerinde yanlış yapılması durumunda bu yanlış sadece muhasebe kural ve kaidelerine göre düzeltilebilir.
 • Bir yazım veya kaydın üzeri çizilecekse, ondan önceki içerik, belirsiz şekilde çizilemez ya da değiştirilemez.

Defteri kebirde hangi bilgiler bulunmak zorundadır? 

 • Hesabın ismi
 • Yevmiye defteri tarihi
 • Yevmiye defteri madde numarası
 • Borçlu veya alacaklı tutarları
 • Maddeyle ilgili açıklama

Büyük defter örneği

XX HESABI
Yevmiye tarihi ve numarası Açıklama Tutar Yevmiye tarihi ve numarası Açıklama Tutar
           
Toplam     Toplam    

İşletmen için muhasebe defteri tutmanın yararlı olacağını düşünüyorsan, işletme defteri yazımıza da göz atabilirsin.


Geleneksel metotları bir kenara bırakarak gelir gider takibini en kolay şekilde gerçekleştirmek istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top