Yevmiye defteri nedir?

on muhasebe 1043501293

Yevmiye defteri nedir? Neden ve nasıl tutulur? Yevmiye defteri ile ilgili tüm merak ettiklerin bu yazıda!

Yevmiye nedir?

Yevmiye sözcüğünü TDK, “gündelik” sözcüğüyle tanımlar. Muhasebede yevmiye, günlük işlemleri ifade eder. 

Yevmiye defteri nedir?

Yevmiye defteri, Muhasebede ticari işlemlerin hepsinin madde madde, tarih sırasına göre ve ilgili evrakla desteklenerek kaydedildiği defterdir. Yevmiye defterine düşülmüş her bir bilginin bir belge ile kanıtlanır olması zorunludur. Çünkü muhasebede belgesi olmadan hiçbir işlem yapılamaz.

Yevmiye ne işe yarar, neden önemlidi?

Çalışanlara günlük olarak yapılan ödemeler de yevmiye olarak geçer ve mutlaka belgelenerek yevmiye kayıtlarında yer almalıdır. Bilhassa inşaat sektöründe ve tarım işlerinde yevmiye sıkça kullanılan bir sistemdir. Bu alanlarda çalışan işçiler ücretlerini günlük olarak alır. İşçi ve işveren bazen haftalık ve aylık olarak da anlaşsa da çoğunlukla yevmiye aldıklarına tanık oluruz.

Yevmiye defterini kimler tutar?

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’e göre gerçek veya tüzel kişi olmasından bağımsız olarak her tüccarın Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebir tutması zorunludur. Çünkü ticaretle uğraşanlar bu ticari defterle işledikleri bilgiler ile iktisadi ve mali durumlarını, borç ve alacak ilişkileri ve her dönem için elde ettikleri kazancı açıkça ortaya koyup denetlenebilir şekilde sunabilirler. İşletme faaliyetleri bu defterler ile izlenir ve defterler, gerektiğinde inceleme yapılarak kontrol edilebilir. Bu ticari defterler tutulurken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerindeki usul ve esaslara uyulması mecburidir.

Yevmiye defteri nasıl tutulur?

 • Yevmiye defteri, yeni işe başlayan şirketlerde açılış bilançosu ile açılır. Önceden işe devam eden şirketlerde ise önceki dönem sonu bilançosunda yer alan veriler baz alınarak açılış kaydı yapılır. 
 • Ay veya dönem sonunda verilen beyannameler yevmiye defteri ile uyumlu olmalıdır.
 • Yevmiye defterinin yasal olması için noterden onaylı olması mecburidir.
 • Yevmiye defteri Türkçe tutulur ve kaydı da Türk Lirası ile yapılır. Yanına yabancı dil de eklenebilir. 
 • Yevmiye kayıtlarında harf, sembol, rakam ve kısaltmalar bulunuyorsa bunlar anlamları ile birlikte yer almalıdır.
 • Kayıtlar hatasız, eksiksiz ve düzenli girilmelidir. Aralarında boşluk veya satır atlaması bulunmamalıdır.
 • Kayıtların zamanında işlenmesi gerekir. Kayıtlar 10 günden fazla gecikemez.
 • Ciltli bir defterse sayfaları koparılmamalıdır. Deftede yaprak sırası bozulmamalı ve yırtılmamalıdır.
 • İşletmelerin kaydını muhasebe fişi, bordro, primanota gibi yetkililerin imza ve parafını taşıyan vesikalara dayandırıp yürütmesi durumunda işlemlerin kaydedilip deftere işlenmesi gerekir. Bu kayıtlar 45 günden uzun sürmeyecek şekilde kayıt kaydedilir.
 • Yanlışlık yapılan yevmiye defteri üzerinde muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltme yapılabilir.
 • Hatalı bir kaydın üzerinin çizilmesi sadece gerçeği yansıtmak ve düzeltmek amaçlı olmalıdır. Eski kayıtlar anlaşılmayacak hale getirilemez.

 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top