Ticaret sicil kaydı nasıl alınır?

on muhasebe 309941807

Fikrin hazır, hayallerin büyük, inancın ve cesaretin tam. Şirket tipini belirledin, gerekli hazırlıkları yaptın. Şimdi sırada devletin zorunlu tuttuğu ticaret sicil kaydını gerçekleştirmek var. Peki gerekli evrakları ve takip etmen gereken prosedürleri biliyor musun? Bu yazıyla hepsini öğrenebilirsin.

Şirket nasıl kurulur?

Hangi şirket türü bana daha uygun?

Ticaret sicil kaydı nedir?

Ticaret sicil kaydı, ticari işletmeni, seni ve varsa ortaklarını yasal olarak kayıt altına alan, ülkede ticaret yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı olduğu sicildir. Bu belge, seni ve işletmenle iş yapan diğer tüm kişi ve şirketleri güvende tutar.

Kimler ticaret sicil kaydı almak zorundadır?

Merkezi Türkiye’de bulunan tüm ticari işletmeler ticaret siciline kayıt olmak zorundadır. Bu işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret sicil kaydı almak için gereken belgeler nelerdir?

 • Şirket ana sözleşmesi (Bir mali müşavirden yardım alınarak hazırlayabilirsin)
 • Şirket yöneticilerinin noter tasdikli kimlik fotokopileri
 • Taahhüt edilen sermayenin %0,04 tutarında Halk Bankası’na ödenmiş Rekabet Kurumu fonu dekontu
 • Ortakların vesikalık fotoğrafları

Ticaret sicil kaydı nasıl alınır?

 • Öncelikle mali müşavirinin yardımıyla unvanını, faaliyet konunu, adresini, sermayeni, hissedarlarını, yönetim şeklini ve kar dağıtım usullerini açıkça belirttiğin şirket ana sözleşmesi hazırlamalısın.
 • Eğer sözleşmeyi İTO’da şahsen hazırlamadıysan notere giderek ana sözleşmeyi varsa diğer kurucularla birlikte imzalamalısın.
 • Diğer şirket kuruluş işlemleri için mali müşavire vekalet vererek yöneticiler için imza beyanı hazırlatmalısın. Bu sırada noter onaylı kimlik fotokopilerini de çıkartmalısın.
 • Çalıştığın bankada hesap açıp sermayenin dörtte birini yatırmalı ve şirket kurunca çözülen blokajı oluşturmalısın. Banka sana bu aşamada bir blokaj yazısı vermeli.
 • Halk Bankası’na taahhüt ettiğin sermayenin %0,04 tutarını Rekabet Kurumu fonu olarak ödemelisin.
 • Oda kayıt beyannamesine eklenmek üzere kendine ve varsa diğer kuruculara ait birer adet vesikalık fotoğraf vermelisin.
 • Varsa diğer kurucu ve yöneticilerle birlikte mali müşavirin hazırladığı dilekçe, kuruluş bildirim formu ve oda kayıt beyannamesini imzalamalısın.
 • Ana sözleşme, imza beyanı, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka blokaj yazısı ve Rekabet Kurumu fonu dekontunu İTO’ya sunmalısın. Eğer evraklar tamsa İTO şirketini birkaç gün içerisinde tescil edecektir. Tescil ile birlikte şirketin yasal olarak kurulmuş sayılır.
 • İTO’dan şirketin kurulduğuna dair sicil tasdiknamesi almalısın.
 • Varsa diğer kurucu ve yöneticilerle birlikte notere giderek şirketin imza sirkülerini çıkarmalısın.
 • Bu aşamada mali müşavirlik vekaleti çıkararak müşavirin resmi defterlerini notere onaylatmasını da sağlayabilirsin.

Limited şirket nedir, nasıl kurulur?

Ticaret sicil kaydı sorgusu nasıl yapılır?

Gerek kendi işletmenin gerekse birlikte iş yapacağın kişi ya da kurumun ticaret sicil kaydını online olarak sorgulayabilirsin. Özellikle yapacağın işi güvenceye almak istiyorsanız bu sorguyu mutlaka gerçekleştirmeni öneririz. Sorgusunu yapacağın firmanın kayıtlı olduğu şehrin ticaret odasının web sitesine girerek o firmanın sicil numarasını, unvanını, semtini ve adresini görüntüleyebilirsin.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top