Gider pusulası nedir? Gider pusulası örnekleri

on muhasebe 258726044

Gider pusulası nedir? Gider pusulası örnekleri

Bildiğimiz gibi bazı durumlarda vergi mükellefi olmayanlardan da mal ve hizmet temini gerçekleştirilmektedir. Bu kişilerle yapılan alışverişin de diğer pek çok alışveriş gibi kayıt altına alınması gerekir. Bu kişilerden alınan mal ve hizmetler gider pusulası düzenlenerek belgelenirler. Bu belgenin düzenlenmesi gereken bir diğer durum müşterinin satılan malı iade etmesidir. Kimlerin gider pusulası düzenlemesi gerekiyor diye soranlar için bu konuya da göz atalım. Kimlerin gider pusulası kullanması gerekli? Gider pusulasının fatura vermek ve almak zorunda olan mükellefler tarafından fatura vermesi gerekmeyenlerden aldıkları mal ve hizmet nedeniyle düzenlenmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) gider pusulası fatura yerine geçer. VUK 234. maddede gider pusulası kullanmak zorunda olanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit usul uygulananlar, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler oldukları söylenmektedir. Bu kişiler vergi mükellefi olmayan esnaftan aldıkları mal ve hizmeti gider pusulasıyla belgeleme yükümlülüğüne sahiptir.

Gider pusulası ne zaman düzenlenir?


Gider pusulası, VUK 234. maddeye göre fatura yerine geçmektedir. Belirttiğimiz gibi bu belge vergiden muaf esnaf ya da vergi mükellefi olmayanlardan mal ve hizmet alınması durumunda veya tüketicinin mal iadesi yapması durumunda düzenlenmesi gereken belgedir. Ayrıca basit usulle vergilendirilmiş mükelleflerden sabit kıymet alınması ve VUK 18. madde uyarınca düzenlenmiş istisna dahilinde eser alımı ve arızi serbest meslek faaliyetleri gerçekleştirilmesi durumlarında yapılan ödemelerde de gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı’nın tebliğleri, eskiden sınırlı sayıda işlem için kullanılan gider pusulalarının kullanım kapsamlarını genişletmiş, onları pek çok işlem için kullanılır hale getirmiştir. Bu nedenle günümüzde gider pusulası daha önemli bir ticari belge halini almıştır.

Gider pusulası düzenlemek

Gider pusulası nasıl düzenlenir? Bu soruya yanıt vermek için iki sorunun cevabını vermek gerekli. İlk olarak, gider pusulasında bulunması gerekenler neler? İkincisi, gider pusulasının basımında dikkat edilmesi gerekenler neler? İki soruya da cevap verelim. 225 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gider pusulalarında bulunması gerekenlerin neler olduğunu düzenlemektedir. Gider pusulasında bulunması gereken bilgiler şunlardır:
• İşin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı
• Tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı
• İşi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adı soyadı (tüzel kişilerin ünvanları)
adresleri

Varsa vergi dairesi ve hesap numarası
• Seri ve müteselsil sıra numarası
• Düzenleme tarihi Eğer bu bilgilerden herhangi biri eksik olursa gider pusulası geçersiz sayılır.

Bu nedenle mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için gider pusulası düzenlerken titiz olmaları gerekir.

Gider pusulasının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus gider pusulasının en az iki nüsha olarak düzenlenmesidir. Eğer en az iki nüsha düzenlenmediyse gider pusulası geçersiz sayılır. Bu nüshalardan asıl nüsha işi yapana veya malı satana verilir. Kopya ise gider pusulasını düzenleyende kalır. Bir diğer önemli noktaysa gider pusulalarının anlaşmalı matbaalarda bastırılması ya da notere tasdik ettirilmesi gerektiğidir.

Gider pusulası örneği


Mikro Yazılım programlarında gider pusulasını nasıl düzenleyebileceğinizi merak ediyorsanız şu videomuzu izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=G3KVQI4a1Xs&t=464s

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanışın! Bizmu ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

 • Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup yazdırabilirsiniz.
 • Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma gönderebilirsiniz.
 • e-Dönüşüm Modülleri: e-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 • Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 • Ekstre oluşturabilirsiniz.
 • Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 • Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 • Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 • Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 • Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 • Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Top