İnsan kaynakları yönetiminin temel süreçleri nelerdir?

on muhasebe 726838933

Bir KOBİ’n ya da yeni bir girişimin mi var? O zaman insan kaynakları hakkındaki bu yazımız için oldukça faydalı olabilir.

İnsan kaynakları nedir?

İnsan kaynakları kavramı, 19. yüzyılın sonunda Sanayi Devrimi’nin etkileri sonucunda beliren fabrikalaşma ve üretim süreçleri ile beraber ortaya çıkmıştır. Bu süreçler, insan kaynağının yönetilmesi gereken bir değer olduğunu kanıtlamış, insan kaynaklarını bir uzmanlık alanına dönüştürmüştür. 1856-1915 yılları arasında yaşayan Frederick Winslow Taylor, ilk insan kaynakları (İK) uzmanlarından biri olarak görülür. Taylor aynı zamanda ‘Digital Taylorism’ yaklaşımının kurucusudur. İnsan kaynakları günümüzde işletme biliminin alt kategorilerinden biri olarak kabul edilir.

İyi bir personel yönetimi programı ile neler yapabilirsiniz?

Peki insan kaynakları yönetimi nedir?

2023’de bir personelin işletmeye maliyeti nedir?

İnsan kaynakları yönetiminin 3 alt başlığı

İnsan kaynakları yönetimi üç temel başlık altında incelenir. Bu başlıkları şöyle açıklayabiliriz:

  • İnsan kaynakları deyince akla ilk olarak işe alım gelir. Doğru role doğru kişiyi almak bir işletme için önemli bir görevdir. İşletmedeki yetenek yönetimi çalışmaları da işe alım başlığı altındadır.
  • Doğru pozisyonsa doğru kişiyi almakla birlikte o kişiden verim elde etmek de gerekir. Verimi ise şirket kültürü, çalışma koşulları ve benzeri pek çok farklı faktör etkiler. İnsan kaynaklarının bu dalına performans yönetimi ya da ‘yetenek yönetimi‘ denir.
  • İnsan kaynakları yönetiminin en zor boyutu personel yönetimidir. Çalışanların özlük bilgililerinin saklanması, izin ve takvim yönetimi, maaş ve avans yönetimi, bordrolama, imzalı evrak alma gibi kalemler bu başlık altında incelenir. Tüm bu işlemleri Mikro insan kaynakları programı ile kolayca yapabilirsiniz.

e-Bordro nedir? Neden e-bordro kullanmalısınız?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top