e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

on muhasebe 1940410141

e-Defter’e geçmek için hangi koşullara sahip olman gerektiğini ve başvurunu nasıl gerçekleştireceğini mi merak ediyorsun? Hemen anlatalım

Mali mühür nedir, nasıl alınır?

e-Defter nedir?

Ticari defterler, ticaret yapanların, işletmeleriyle ilgili tutmakla yükümlü oldukları defterlerdir. Kuruluştan kapanışa dek tutulması gereken bu defterler, işletmenin iktisadi ve mali durumu ile borç ve alacak ilişkilerinin kaydını içerir. Her bir ticari yılda elde edilen tüm ticari sonuçları tespit eder. İşletmelerin içeriğine göre hangi tüccarın hangi defteri tutması gerektiği kanunda belirlenmiştir. e-Defter ise şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

Kimler e-defter uygulamasından faydalanabilir?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler e-defter uygulamasını kullanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen koşulları karşılayan Özel Entegratörler, GİB’den aldıkları yetki sayesinde mükellef adına e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura gibi elektronik kayıtları oluşturabilirler. Mikro Yazılım, 2013 yılında aldığı Özel Entegratör yetkisiyle dijital partnerlerine e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter de dahil olmak üzere pek çok e-Devlet uygulamasını kendi altyapısı üzerinden güvenli ve kolay bir biçimde sağlamaya başlamıştır.

e-Defter’in avantajları nelerdir?

  • e-Fatura kullanıcısı olmadan da kullanılabilir.
  • Elektronik ortamda kolayca işlem yapmayı sağlar.
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama sorumluluk ve maliyetlerini ortadan kaldırır.
  • İş gücü ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Ortak bir format ve standart sunar; iç ve dış denetime her an hazır olmayı sağlar.

e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

e-Defter uygulamasına GİB’in e-defter web sitesinden başvurabilirsin:

http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html

e-Defter başvuru koşulları nelerdir?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini e-defter biçiminde oluşturup kaydetmek, bu şekilde saklamak ve ibraz etmek istiyorsan aşağıdaki şartları taşımalısın:

  • Gerçek kişiysen Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmalısın.
  • Tüzel kişiysen 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmalısın.
  • Elektronik defter tutup kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanacağın yazılım uyumluluk onayı almış bir yazılım olmalıdır.

e-Fatura kullanmasam da e-defter kullanabilir miyim?

e-Fatura kullanıcısı değilsen bile e-defter uygulamasından yararlanabilirsin. Tüzel kişiysen e-defter kullanmak için 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği’nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olman yeterli!

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top