Stok yönetimi nedir? Stok yönetimi nasıl yapılır?

on muhasebe 1940410141

Stok ve stok yönetimi nedir?

Bir firmanın imalat yapmak amacıyla hazırda bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul veya varlıklara stok denir. Stok tutmak, işletmelerin maliyet kalemlerinden olduğu için mümkün mertebe kontrol altında tutulmalıdır. Bir yandan imalat talebini karşılayacak bir stok tutulurken bir yandan da lojistik, saklama, aşınma gibi maliyetleri de düşünmen ve azaltman gerekir.

Neden stok tutulur?

Stok yönetimi üretim ve arz süreçleriyle kol kola ilerler. Bir işletmenin sürekliliği ve kârlılığı için de oldukça önemlidir. İşte stok tutmanın belli başlı nedenleri:

 1. Belirli dönemlerdeki talep artışını karşılamak için: Belli dönemlerde talep artış ile karşılaşabilirsin. Bu dönemleri önceden öngörüp elinde yeterli stok bulundurman gerekir. Stoklu ürünleri talep olunca piyasaya sürebilirsin.
 2. Hazırlıksız yakalanmamak için: Ticari çalışmalar bazı hesaplama ve tahminlerle kontrol edilir. Ancak talep, arz ve tedarikte tahmin edilemeyen değişiklikler de olabilir. Herhangi bir ürün veya hammadde için ortaya aniden bir talep çıkabilir. Bu tip sürprizlere hazırlıklı olmalısın.
 3. Tedarik maliyetlerini düşürmek için: Toplu sipariş verilen ürünlerin tedarik maliyeti düşer. Hem lojistik hem de parça başı maliyet düştüğünden talebin süreklilik arz ettiği ürünleri yüksek hacimlerde stoklayabilirsin.
 4. Spekülatif nedenlerden: Hammadde veya ürün fiyatının artacağına dair bir beklentin varsa fiyat dalgalanmasından etkilenmemek amacıyla stok tutabilirsin. İmalatta kullandığın ana hammaddelerin fiyatında dalgalanma gözlemlediğinde stok tutma stratejisi geliştirip uygulayabilirsin.

Stok yönetiminin 6 avantajı

 1. Stok yönetimi, imalatın düzenliliğini ve sürekliliğini garantiler. Bir ürün ya da hammadde eksik olunca üretim süreci durmaz ya da aksamaz.
 2. İhtiyaçlar doğru belirlenip yönetilirse finansal yönetim de etkinlik kazanır.
 3. Tedarik ve satış süreçleri düzene girdiği için maliyetler de düşer.
 4. Maliyet muhasebesi kolaylaşır.
 5. İmalat süreçleri gerçeğe daha yakın olur, daha kolay yönetilir.
 6. Malzeme ve ürün kaybı minimuma çekilir.

Stok yönetiminin 3 dezavantajı

 1. Stok tutmak depolama maliyetlerini artabilir.
 2. Stoklara bağlanan nakit diğer kaynaklar için kullanılamaz.
 3. Piyasası azalan ürünü maliyetine veya maliyetinin de altına elden çıkarmak gerekebilir.
 4. Hammadde fiyatı sabit değilse hammaddeyi yüksek fiyattan stoklama ve dolayısıyla zarar etme riski meydana gelir.

Stok takibi nasıl yapılır?

Stok takibi matbu notlarla, Excel ve benzeri programlarla ve stok takibine özel yazılımlar ile yapılabilir. Bizmu ile kullanarak stok takibinin yanında kolayca fatura, cari hesap ve gelir gider takibi de yapabilir, tüm işlemlerini kolayca raporlayabilir, e-fatura ve işinizi kolaylaştıracak daha birçok uygulamadan faydalanabilirsin.

Bizmu ile stok yönetiminin kolayı

Online ön muhasebe programı Bizmu‘nun Stok ve Depo Yönetimi özelliği ile

 • Stoklarının güncel durumunun anlık olarak görüntüleyebilir,
 • Ürünlerinin sisteme eklediğin KDV dahil ya da brüt fiyatlarını faturaya otomatik olarak yansıtabilir,
 • Geçmiş işlemlerinin detayına bir tıkla erişebilir,
 • Satış esnasında uygulanacak vergi oranını belirtip maliyet analizi yapabilir,
 • Ürünlerine başlangıç stok miktarı girerek kolayca stok takibi yapabilir,
 • Ürünlerini kategorilere ayırarak kategori bazlı satış ve alış rakamlarına ulaşabilirsin.

Neden Bizmu kullanmalısın?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top