2024 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

on muhasebe 290693624

2024 yılının e-defter berat yükleme takvimini öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin!

 

e-Defter beratlarının yüklenmesi

Gerek Gelir Vergisi gerekse Kurumlar Vergisi mükelleflerinin e-defterlerini ve bu defterlere ait beratlarını belirtilen sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletmeleri gerekir.

2024 e-Defter berat yükleme takvimi

2024 yılı için berat yükleme tarihleri bu blog yazısında güncellenecektir.

e-Defter beratlarının yüklenme zamanı döneme ve mükellef tipine göre değişir. Aşağıdaki tabloda hem Gelir Vergisi mükellefleri (yani gerçek kişiler) hem de Kurumlar Vergisi mükellefleri (tüzel kişiler) için dönemlerine göre 2023 yılına ait berat yükleme tarihlerini görebilirsin:

Ay / Dönem Gelir Vergisi mükellefleri (Gerçek kişiler)
Yükleme Son Tarih
Kurumlar Vergisi mükellefleri (Tüzel kişiler)
İkincil Kopya Yükleme Son Tarih
Ocak Nisan ayı sonuna kadar Nisan ayı sonuna kadar
Şubat Mayıs ayı sonuna kadar Mayıs ayı sonuna kadar
Mart Haziran ayı sonuna kadar Haziran ayı sonuna kadar
Nisan Temmuz ayı sonuna kadar Temmuz ayı sonuna kadar
Mayıs Ağustos ayı sonuna kadar Ağustos ayı sonuna kadar
Haziran Eylül ayı sonuna kadar Eylül ayı sonuna kadar
Temmuz Ekim ayı sonuna kadar Ekim ayı sonuna kadar
Ağustos Kasım ayı sonuna kadar Kasım ayı sonuna kadar
Eylül Aralık ayı sonuna kadar Aralık ayı sonuna kadar
Ekim Ocak ayı sonuna kadar Ocak ayı sonuna kadar
Kasım Şubat ayı sonuna kadar Şubat ayı sonuna kadar
Aralık Gelir Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar Gelir Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü mü beklemek gerekir mi?

e-Defterinin beratlarını yüklemek için yasal sürenin son gününü beklemene lüzum yok. Eğer gerekli kontrollerin yaptıysan ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de GİB Portal’ı üzerinden e-defter beratlarını yükleyebilirsin.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top