e-Defter yükleme süreleri ve e-defter berat yükleme

on muhasebe 1233000523

e-Defterinizin berat yükleme tarihlerini mi merak ediyorsunuz? İşte e-Defter berat yükleme takvimi!

e-Defter nedir?

e-Defter yani elektronik defteri, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-defter uygulamasına dahil mükelleflerin yevmiye defteri ile büyük defterlerinin (defter-i kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına” yüklenmesi gerekir. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre

  • Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalaması
  • Tüzel kişilerin ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylaması

gerekir.

Berat yüklemesinin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Eğer berat yüklemesinin son günü hafta sonu tatiline ya da genel tatile denk gelirse süre takip eden ilk iş gününe uzar.

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü beklemeye gerek var mı?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-defter uygulaması ile berat yükleyebilirsiniz.

2023 e-Defter berat yükleme takvimi

Dönemlere ve mükellef tipine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda tüm detaylarıyla görebilirsiniz:

2023 Yılı Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Dönem Aktarım Zamanı
2023 / Ocak 15 Mayıs 2023’e kadar
2023 / Şubat 15 Haziran 2023’e kadar
2023 / Mart 15 Temmuz 2023’e kadar
2023 / Nisan 15 Ağustos 2023’e kadar
2023 / Mayıs 15 Eylül 2023’e kadar
2023 / Haziran 15 Ekim 2023’e kadar
2023 / Temmuz 15 Kasım 2023’e kadar
2023 / Ağustos 15 Aralık 2023’e kadar
2023 / Eylül 15 Ocak 2024’ye kadar
2023 / Ekim 15 Şubat 2024’ye kadar
2023 / Kasım 15 Mart 2024’ye kadar

2023 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2023 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15 Nisan 2024’ye kadar

15 Mayıs 2024’ye kadar

2023 Yılı 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Dönem Aktarım Zamanı
2023/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2023’e kadar
2023/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2023’e kadar
2023/ Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2023’e kadar

2023/Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi)

2023/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi)

15 Nisan 2024’ye kadar

15 Mayıs 2024’ye kadar

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top