e-Defter yükleme süreleri ve e-defter berat yükleme 2024

on muhasebe 1233000523

e-Defterinizin berat yükleme tarihlerini mi merak ediyorsunuz? İşte e-Defter berat yükleme takvimi!

e-Defter nedir?

e-Defter yani elektronik defteri, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-defter uygulamasına dahil mükelleflerin yevmiye defteri ile büyük defterlerinin (defter-i kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına” yüklenmesi gerekir. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre

  • Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalaması
  • Tüzel kişilerin ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylaması

gerekir.

Berat yüklemesinin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Eğer berat yüklemesinin son günü hafta sonu tatiline ya da genel tatile denk gelirse süre takip eden ilk iş gününe uzar.

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü beklemeye gerek var mı?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-defter uygulaması ile berat yükleyebilirsiniz.

2024 e-Defter berat yükleme takvimi

Dönemlere ve mükellef tipine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda tüm detaylarıyla görebilirsiniz:

2024 Yılı Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Dönem Aylığa göre Yükleme Zamanları (Aktarım Zamanı)
2024 / Ocak Nisan ayı sonu
2024 / Şubat Mayıs ayı sonu
2024 / Mart Haziran ayı sonu
2024 / Nisan Temmuz ayı sonu
2024 / Mayıs Ağustos ayı sonu
2024 / Haziran Eylül ayı sonu
2024 / Temmuz Ekim ayı sonu
2024 / Ağustos Kasım ayı sonu
2024 / Eylül Aralık ayı sonu
2024 / Ekim Ocak ayı sonu
2024 / Kasım Şubat ayı sonu

2024 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2024 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

2024 Yılı 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Dönem Aktarım Zamanı
2024/ Ocak, Şubat, Mart Mayıs ayı sonu
2024/ Nisan, Mayıs, Haziran Ağustos ayı sonu
2024/ Temmuz, Ağustos, Eylül Kasım ayı sonu

2024/Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi)

2024/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi)

Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top