Mahsup fişi nedir?

on muhasebe 157219337

Muhasebe fişi nedir?

Muhasebecilerin, çalıştıkları şirketler ya da işletmelerde yapılan hukuksal, mali ve ekonomik olarak gerçekleşen bütün işlemleri belgelendirmeleri ve kanıtlayıcı olacak şekilde bu belgelerin kayıtlarını tutmaları ve arşivlemeleri istenmektedir. Kayıtları tutulan bütün belgelerin muhasebe fişleri yardımıyla muhasebe defterlerine geçilmesi gerekir.

Muhasebe fişi , bir üst makama doğruluğu onaylatılmak üzere hazırlanan yevmiye defterine kaydedilecek muhasebe maddesinin yevmiye defterine kaydından önce taslağının hazırlandığı belgedir. Muhasebe fişleri, muhasebe programlarında bilgisayar ortamında oluşturulur. Bir dosyada çıktısı alınan muhasebe fişi, kayda ilişkin belgelerle hazırlanır. Muhasebe fişinin alt bölümünde ise düzenleyen kişi ile kontrol eden ve onaylayan kişinin imza bölümleri vardır.

Muhasebe fişlerinin kullanımı zorunlu tutulmamıştır ve herhangi bir standart taslağı yoktur. Fakat genellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilir. Muhasebe fişleri;  kayıtlarda düzen sağlanması, kayıtların kontrolünün sağlanması, yanlış kayıt yapılmasının önlenmesi, aynı nitelikteki işlemlerin toplu kayıtları gibi kolaylıklar sağlar.

Muhasebe fişi kullanmanın faydaları

  • Kayıtlardaki düzen sağlanır ve korunur,
  • Kayıtların kontrolü sağlanır,
  • Yanlış kayıt girişleri önlenir,
  • Aynı nitelikteki işlemleri toplu kaydı sağlanır.

Muhasebe fişi türleri

Muhasebe fişleri kullanım esaslarına göre üç gruba ayrılarak düzenlenir:
1- Kasa Tahsil Fişi
2- Kasa Tediye Fişi
3- Mahsup Fişi

Mahsup fişi nedir?

Mahsup fişi, kasa hesabında bir hareket olmadığında, kasa hesabı dahilinde olmayan bir işlem olduğunda yani işletmenin nakitlerini ilgilendirmeyen ve herhangi bir gelir gider söz konusu olmayan bir durumda düzenlenen muhasebe fişi türüdür. Tahsil ve tediye fişinde kasa hesabı bulunmaktadır.

Tahsil fişi, kasa hesabına herhangi bir para girişi olduğunda yani gelir durumunda düzenlenir. Tediye fişinde ise kasadan herhangi bir çıkış olduğu zaman yani gider durumunda düzenlenir. Ancak mahsup fişinde ne kasa girişi ne de kasa çıkışı olmamaktadır.

Mahsup fişinde gelir veya gider olmadığı için borçlu (ödeme yapacak) veya alacaklı (ödeme alacak) hesabında tamamen kasa hesabı yoktur denebilir. Mahsup fişi düzenleneceği zaman kasa dahilinde olmayan giriş ve çıkışlar ayrı tutularak yazılmaktadır. Bu sebeple de mahsup fişi kasa fişlerinden ayrı tutulur.

Mahsup fişi nasıl düzenlenir?

İşletmenin kasasına para girişi olmayan yani herhangi bir getirisi olmayan ya da işletmenin kasasından para çıkışına yani herhangi bir gidere neden olmayan işlemlerin (banka aracılığı ile dolaylı yoldan satıcılara borç  ödenmesi, kredili mal alımı, vb.) kaydedilerek düzenlendiği fiştir.

Mahsup fişinde ne borçlu taraf için ne de alacaklı taraf için kasa hesabı kullanılmaz. Günümüz muhasebe uygulamalarında bilgisayarlı muhasebe programları nedeniyle Tahsil ve Tediye Fişi kullanımı azalmıştır. Kasayla ilgili olmayan işlemlerde ise mahsup fişi kullanımı sürmüştür.

Kasayı ilgilendiren, alakadar eden işlemlerde mahsup fişi kullanılmasının yasal bir yaptırımı söz konusu olmadığından muhasebeciler çoğunlukla sadece mahsup fişini tercih etmektedir.

Muhasebe fişleri hakkında daha fazla bilgi almak için muhasebe fişi ve çeşitleri içeriğimize bakabilirsiniz.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

30 yıldır 105 bin müşteriye 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile kurumsal süreçlerde destek veren ve yerli bir şirket olan Mikro Yazılım’ın muhasebe ihtiyaçlarınız için özel olarak geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanışın! Bizmu ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:


Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup yazdırabilirsiniz.
Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma
gönderebilirsiniz.
e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi
yapabilirsiniz.
 Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.
 Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.

 Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Top