Yansıtma faturasının muhasebe kaydı nasıl yapılır?

on muhasebe 372904642

Bu yazıda yansıtma faturasının ne olduğunu ve nasıl muhasebeleştirileceğini anlattık.

Yansıtma faturası nedir?

Ticari bir mal ya da hizmetin bedeli bazı durumlarda o bedeli ödeyen kişi tarafından o mal veya hizmeti satan tarafa yansıtılır. Bu durumda hazırlanıp kesilmesi gereken faturanın adı yansıtma faturasıdır. Yansıtma faturasının hazırlanmasını gerektiren durumlar aşağıdakilerdir:

  • Alıcı ve satıcı arasında yapılmış özel bir anlaşma
  • Faturanın yanlış düzenlenmesi
  • Masraf dağıtımı

Yansıtma faturası, ticarete konu mal ya da hizmetin bedelinin tamamı üzerinden de, bir kısmı üzerinden de kesilebilir. Bu miktarı belirleyen ilgili durumun yalnızca ilgili alıcı ve satıcıyı bağlayan niteliğidir.

Yansıtma faturası örneği

Yansıtma faturası düzenlenmesi gereken bir vaka örneği verelim. Diyelim ki işletmene ait, kaskosu da olan bir araca sahipsin ve bu araçla sen ya da bir çalışanın kaza yaptınız. Aracı servise göndererek tamir edilmesini sağladın ve servis de senin adına bir tamirat faturası kesti. Arabanın kaskosu olduğu için, bu durumda senin de kesilen faturanın toplamı kadar bir fatura hazırlayıp sigorta şirketine kesmen gerekiyor. İşte kestiğin bu fatura, yansıtma faturasıdır.

Hangi durumda yansıtma faturası kesilmesine gerek duyulmaz?

Yansıtma faturası, faturanın muhatabı ile faturayı ödeyecek kişinin farklı olması durumunda düzenlenip kesilir. Eğer kişi, başkası adına olduğunu bildiği bir mal ya da hizmetin faturasını, faturanın muhatabının adına alırsa bu durumda yansıtma faturasının düzenlenip kesilmesine gerek kalmayacaktır. Bu tip durumlar için faturanın muhatabı olan taraf için bir dekont oluşturulur, faturayı muhatabı adına alan taraf da bu ibrazın üzerine bedeli muhatabından talep eder.

Yansıtma faturası düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler

  • Yansıtma faturasındaki mal ya da ürünün bedeli, bu faturaya konu olan asıl faturadaki bedelle tamamen aynı miktarda olmalıdır.
  • Ayrıca, ilgili bedelin ilgili kişi tarafından ödenmiş olması da şarttır.
  • Maliye denetimlerinde ya da taraflar arası ihtilaf yaşanmaması için, yansıtma faturasının üzerine ‘yansıtma faturası’ olduğu not şeklinde düşülmelidir. Yansıtmaya konu olan mal ve hizmetin teminini kanıtlayan belgeler de fatura ile birlikte saklanmalıdır.

Yansıtma faturasının muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Bir harcamanın şirket kayıtlarına gider olarak dahil edilmesi için şirketin gerçek bir harcaması olması gerekir. Yansıtma faturasında, faturaya konu olan harcama şirketin kendisinin değil, yansıttığı bir başka şirketin harcamasıdır. Bu yüzden yansıtma faturasına konu olan harcama gider olarak kaydedilmemelidir. Faturanın önce gider, ardından gelir hesabına alınması da ciroyu gereksiz yere büyüteceğinden gelir tablosunun gerçekliğini olumsuz yönde etkiler. Tüm bu işlemleri kolayca tamamlamak için ön muhasebe programları yardımcı olabilir.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top