Ciro hesaplama programı nedir, ne işe yarar?

on muhasebe 1680524947

Ciro nedir?

Ciro, bir ticari işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde elde ettiği kazançtan, gider kalemlerinin düşülmediği halini ifade eder. Kısaca ciro, bir aylık dönem için konuşursak o ay için yapılacak kira, vergi ve diğer mali kalemler hesaba katılmadan, ay boyunca kasaya giren para miktarı anlamına gelir. KOBİ’lerde, genellikle işletme müdürü ya da sahibi tarafından hesaplanan ciro, bir işletme için yönetimsel anlamda bir zorluk, bunun yanı sıra zaman alıcı bir işlem haline gelebilir. Bu süreci kolaylaştırmak adına birçok işletme sahibi, ciro hesaplama gibi işlemler için ön muhasebe programları kullanmak ve bu tarz muhasebe operasyonlarını hatasız bir şekilde, minimum masrafla ve minimum zaman harcayarak yapar.

Ciro neden hesaplanmalıdır?

Bir işletmenin gelir ve giderleri, verimi ve karlılığı muhakkak titizlikle hesaplanmalıdır. Aksi takdirde işletmenin kârlılık durumunu tespit etmek, alacak ve vereceklerini takip etmek, verimi ve kârı arttırmak, işletmeyi büyütmek mümkün değildir. Cirosunu, gelir ve gider hesaplamasi işletmeler okyanusta pusulasız yol alan gemilere benzer. Zarar etmeleri, hatta ve hatta batmaları kaçınılmazdır. Bu sebeple işletmelerin cirolarını, gelir ve giderlerini hatasız, dikkatle hesaplamaları hayati önem taşır.

Ciro hesabı nasıl yapılır?

İşletmelerin cirosu hesaplanırken, safi hasılat ve gayrisafi hasılat metotları kullanılır.

Safi hasılat yöntemi

Ciro hesaplamada kullanılan en güvenilir yöntemlerden biri kabul edilen safi hasılat yöntemi, işletmenin yurt içinde yaptığı satışları göz önünde bulundurmaktadır. Eğer işletme yurt dışına da satış yapıyorsa, yurtdışı satışları da gelir olarak tanımlanarak ciro hesabına dahil edilebilir. Safi hasılat yönteminde yurtiçi satışları (600), yurtdışı satışları (601) ve diğer gelirler (602) toplanır. Elde edilen tutardan aşağıdaki kalemler düşülür:
Satıştan iadeler (610)
Satış iskontoları (611
Diğer indirimler (612)

En çok tercih edilen ciro hesaplama yöntemlerinden safi hasılat yönteminin formülü aşağıdaki gibidir:
(600 + 601 + 602) – (610 + 611 + 612)
(yurtiçi satışları + yurtdışı satışları + diğer gelirler) – (satıştan iadeler + satış iskontoları + diğer indirimler)

Gayrisafi hasılat yöntemi

Ciro hesaplamanın bir başka yöntemi olan gayrisafi hasılat yönteminde ise yalnızca satışlar göz önünde bulundurulur. Gayrisafi hasılat yönteminde yurtiçi satışları (600), yurtdışı satışları (601) ve diğer gelirler (602) toplanır. Ciro hesaplamanın diğer yöntemi olan gayrisafi hasılat yönteminin formülü aşağıdaki gibidir:
(600 + 601 + 602)
(yurtiçi satışları + yurtdışı satışları + diğer gelirler)

Safi ve gayrisafi hasılat yöntemlerinin farkı

Gayrisafi hasılat yönteminde yalnızca işletmenin brüt satışları hesaplanır. Safi hasılat yönteminde ise iade ve indirimlerin toplam bedeli brüt satıştan düşülür. Başka bir deyişle gayrisafi hasılat yönteminde işletmenin indirim, iskonto ve iadeleri göz önünde bulundurmayan toplan geliri hesaplanır.

300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize faturalandırmadan ciro hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet veriyor. İşletmenizin cirosunu diler safi hasılat yöntemiyle, dilerseniz de gayrisafi hasılat yöntemiyle Bizmu ön muhasebe programının yardımıyla hatasız ve tek tıkla yapabilirsiniz.

Yeni nesil ön muhasebe programı Bizmu’yu cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

 

Top