AGİ formu nasıl doldurulur? AGİ formu hangi bilgileri içerir?

on muhasebe 1680524947

AGİ formu doldurulurken nelere dikkat etmek gerekir?” sorusunun cevabı yazımızda.

AGİ nedir?

AGİ, tam adıyla asgari geçim indirimi, çalışanların kendileri haricinde baktıkları aile fertleri için ödenen ücretin adıdır. On altı yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanlar için geçimlerini sağlayacak miktarda bir miktar hesaplanır ve bu miktar toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. Bu miktar, asgari geçim indirimidir. Medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişen AGİ miktarı, her ay ödenir.

AGİ nasıl doldurulur?

AGİ formunun doğru bilgilerle eksiksiz biçimde doldurulması önemlidir. AGİ formu, temel olarak 3 bölümden oluşur. İlk bölümde çalışanın TC kimlik numarası, kimlik bilgileri ve çalıştığı görevi yazılır. Eğer devlet memuru ise kurum tarafından verilen sicil numarası, 4A SSK kapsamında çalışanlar için 4A SSK sicil numarası yazılır. İlk kez sigortalı bir işte çalışmaya başlamışsa sicil numarası boş bırakılır. Formda eş ve çocuğa dair bilgiler de yer alır. Eşin adı, gelir durumu gibi özel olarak istenen bilgilerin yanında ücretli çalışıp çalışmadığına dair de bilgli verilir. Eğer eş çalışmıyorsa ona göre bir işaretlendirme yapmak gerekir. Çalışıyorsa, memur veya ücretli olup olmasına bakmaksızın ‘çalışıyor’ olarak işaretlenmesi yeterlidir. Çocuk bölümünde öz veya üvey olması fark etmeden kimlik ve okul bilgilerinin girilmesi gerekir.

Kimler AGİ alır?

Gelir Vergisi Kanunu 61. maddede belirtildiği üzere maaşından vergi alınan tüm çalışanlar AGİ’den yararlanabilir. Bekar ya da eşi çalışan çocuksuz işçilere AGİ maaşlarının içinde ödenir. Eşi çalışmayan işçiler ise AGİ’yi ayrı olarak alır. AGİ hesaplaması çalışanın Aile Durum Bildirim Formu’nda verdiği bilgilere göre yapıldığından bu formdaki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekir. İşçinin özlük dosyasında olan bu form, tüm içeriği ile birlikte işçinin sorumluluğu altındadır. Çalışan hatalı ya da eksik bilgi verdiyse yanlış beyanda bulunmuş sayılır. İşçi ailevi durumunda değişiklik olduğu takdirde çalıştığı işletmenin ilgili birimine başvuruda bulunup formdaki bilgilerin de güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

AGİ’yi kim öder? 

AGİ, devletin özel olarak ayırdığı ödenek ile karşılanır. Fakat AGİ miktarı, işverenin vergisinden düşülür. AGİ, işçilerin yasal hakkıdır. Ödenmediği takdirde, işletme ve işveren suç işlemiş olur. AGİ’si ödenmeyen çalışanlar, bu durumu yasal mercilere bildirmelidir. AGİ’si ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini feshetme hakkına da sahiptir. Asgari ücretle birlikte yıllık AGİ miktarı da artar.

AGİ Kaldırıldı mı?

2022 yılında Türkiye’de asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmemesi kararı alınmıştı ve bu nedenle AGİ uygulamasının da sona ereceği bekleniyordu. 2023 yılında, asgari ücret zammı sonrasında AGİ uygulaması kaldırılmıştır. Dolayısıyla, artık AGİ çalışanlara verilmeyecektir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top