Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

on muhasebe 290693624

Çalışan gelirinin önemli bir kalemi olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir? AGİ Kim tarafından karşılanır, AGİ kaldırıldı mı? Çalışana nasıl yansır? Bu yazıda bu sorulara cevap aradık.

AGİ yardımı, 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte kaldırılmıştı 2023 yılında da AGİ verilmeyecek. Bu uygulama, aynı koşullarda çalışanların medeni durumları ve çocuk sayılarına göre kategorize edilerek bu yardımdan faydalanmalarını sağlayan bir sistemdi. Ancak artık AGİ yardımı uygulaması olmadığından, bu kategorilerin bir önemi kalmadı.

Ancak geçmiş dönemlerde AGİ’nin tanımını ve kimlere verildiğini yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

 

AGİ nedir? 5 maddede AGİ:

  1. Tam adı, asgari geçim indirimidir. 
  2. Çalışanların kendileri haricinde baktıkları aile fertleri için ödenen ücretin adıdır. 
  3. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanlar için geçimlerini sağlayacak miktarda bir miktar hesaplanır ve bu miktar toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. Bu miktar, asgari geçim indirimi olarak adlandırılır. 
  4. Medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişir.
  5. Her ay ödenir.

Kimler AGİ alır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesindeki ücreti alan herkesin yani maaşından vergi alınan tüm işçilerin AGİ’den faydalanma hakkı vardır. Bekar olan veya eşi çalışan çocuksuz çalışanlar, AGİ’yi maaşlarının içinde alır ancak eşi çalışmayanlar için AGİ ayrı olarak ödenir. AGİ’nin doğru şekilde hesaplanabilmesi için işçinin Aile Durum Bildirim Formu‘nu doğru ve eksiksiz şekilde doldurması gerekir. AGİ formu, işçi özlük dosyası içerisinde bulunur ve ve içindeki bilgiler, çalışanın sorumluluğundadır. Eğer işçi hatalı bilgi verdiyse, yanlış beyanda bulunduysa sorumluluğu ona aittir. Çalışan, ailevi durumunda değişiklik olduğunda iş verene başvurup formunu da güncellemelidir. 

AGİ kim tarafından karşılanır? 

AGİ’yi işverenler değil, devlet tarafından karşılanır. Devlet AGİ için özel bir ödenek ayırır. Ancak AGİ miktarı, işverenin vergisinden de düşülür. 

Tam işçilerin yasal hakkı olduğu için, AGİ ödenmezse işletme suç işlemiş sayılır. AGİ’si ödenmeyen bir işçinin yaşadığı haksızlığı yasal mercilere şikayet etmesi gerekir. Bu işçinin, iş sözleşmesini feshetme hakkı da vardır. Asgari ücret arttıkça yıllık AGİ de artar.

2020’de AGİ tutarları

AGİ tutarı, işçinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişir. 2020’de belirlenen rakamlara göre en düşük AGİ 220,73 TL iken en yüksek AGİ ise 375,23 TL’dir.

 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top