Asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti nedir?

on muhasebe 726838933

İşletmenin en önemli maliyet kalemlerinden biri de maaş ödemeleri. Peki 2023’de bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti nedir? Bu maliyet geçtiğimiz senelere göre nasıl değişiklik gösterdi?

Maliyet hesabı yaparken asgari ücret

Asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları etkiliyor. Ücret skalası asgari ücrete göre oranlanarak saptandığı için maliyetler de sadece asgari ücretliler değil tüm çalışanlar üzerinden artış gösteriyor. 2023 için belirlenen asgari ücret, çalışanlar ve beklentileriyle ilgili olduğu kadar kendi maliyet hesaplarını yapan işverenleri de alakadar ediyor.

2023 için asgari ücret

Aile ve Çalışma Bakanlığı, yaptığı duyuru ile asgari ücretin net hesabını TL ve ay cinsinden tüm detaylarıyla paylaştı. 2023’de Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayan ve sene sonuna kadar geçerli olacak asgari ücret tutarı şöyle:

 • Net ücret: 8 bin 506 TL
 • Brüt ücret: 10 bin 8 TL

SGK maliyeti hesabı:

İşçi maliyetinin hesaplanması için brüt aylık ücrete %20,5 oranında işveren SGK primi ve %2 oranında işsizlik sigortası işveren payı dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır. 10.008,00 TL ücret alan bir işçi için şu şekilde hesaplama yapılabilir:

İşveren SGK primi: 1,551.24 TL

İşsizlik sigortası işveren payı: 200.16 TL

10.008 TL maaş alan bir işçinin işverene maliyeti 11,759.40 TL’dir.

Asgari ücret hesaplaması:

 • Brüt Ücret: 10.008,00 TL
 • SGK Primi İşçi Payı (%14): 1.401,12 TL
 • İşsizlik Sig. Fonu (%1): 100,08 TL
 • Kesintiler Toplamı: 1.501,20 TL
 • Toplam Net Ücret: 8.506,80 TL

Gelir vergisi hesabı:

 • Brüt ücret: 10.008,00 TL
 • İşçi işsizlik sigortası (%1): 100,08 TL
 • İşçi SGK payı (%14): 1.401,12 TL
 • İşçi payları toplamı: 1.501,20 TL
 • Gelir vergisi matrahı: 3.577,50 TL-536,63 TL=3.040,87 TL
 • Gelir vergisi 1276,02 (Rakamı göstermek için yazılmıştır, GV sıfırdır)
 • Damga vergisi 75,96 (Rakamı göstermek için yazılmıştır, DV sıfırdır)

İşçiye ödenen net ücret:

ASGARİ ÜCRET 10,008.00
SGK PRİMİ% 141,401.12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1100.08
KESİNTİLER TOPLAMI1,501.20
NET ASGARİ ÜCRET8,506.80

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top