Basit usul hadleri nelerdir? Basit usule nasıl tabi olunur?

on muhasebe 372904642

Gelir Vergisi Kanunu’nda, mükellefler “Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar” ve “Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar” olarak iki gruba ayrılmaktadır. Basit usul, kriterler yerine getirildiği takdirde, gerçek usulde vergi prosedürüne göre daha avantajlı bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Temel anlamda basit usule tabi olan şirketler, yalnızca basit usulde ticari olarak kazançlarının vergilendirmesine tabidir. Ancak gerçek usule tabi olan mükellefler ise KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi gibi verilere de tabidir. Basit usul şartlarını yerine getiren mükellefler, vergisel anlamda avantaja sahip olarak ifade edilebilir. Basit usule tabi olmak için, genel ve özel şartları yerine getiriyor olmak gerekmektedir.

Peki basit usul şartları nelerdir?

Basit usule hadleri için genel şartlar

 • Kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak ya da işyerinde bulunuyor olmak
 • İşyeri, mükellefe aitse gösterilecek kira bedelinin yıllık toplamının 2021 için büyükşehir olan illerde 12 bin TL’yi aşmaması, diğer yerlerde ise 7 bin 600 TL’yi aşmaması
 • Ticari ve diğer mesleki faaliyetler noktasında gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması

Basit usule tabi olmak için özel şartlar

Alım Satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllım alım tutarlarının 2023 yılı için 440.000 TL’yi veya yıllık satış tutarının 700.000 TL’yi aşmaması gerekir.

Basit usulde vergilendirilmenin avantajları nelerdir?

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verdiği bilgilere göre, basit usul avantajları şu şekildedir:
 • Kazancı basit usulde tespit edilen vergi mükellefleri defter tutmak zorunda değildir
 • Mükellefler beyanname vermez ve geçici vergi ödemesine tabi olmaz
 • Katma değer vergisi için istisnai olarak yer alırlar
 • Ticari kazançları için yıllık kazanç indirimi uygulaması yapılır
 • Genç girişimciler kazanç istisnasından yararlanır
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler
 • Mükellefler, şartlara uyumlu oldukları takdirde yüzde 5 oranında vergi indiriminden yararlanabilirler

Basit usulden kimler yararlanamaz?

 • GİB, aşağıda belirtilen mükelleflerin, basit usulden yararlanamayacağını belirtmiştir.
 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin ortakları
 • Ödünç para verme işiyle uğraşanlar
 • Kıymetli maden alım satımı ile uğraşanlar
 • İnşaat ve onarma işini taahhüt edenler ve bu mükelleflere karşı taahhütte bulunanlar
 • Sigorta prodüktörleri
 • İlan ve reklam işiyle uğraşanlar ile, bu işlerin alım satımına aracılık eden kişiler
 • Gayrimenkul danışmanları, emlakçılar,
 • Maden işletmesi yapanlar, kum, çakıl ve tuğla harmanları işletenler
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan kişiler
 • Cumhurbaşkanlığı tarafından kararlaştırılan diğer iş grupları, sektörler ve iş grupları

Basit usule nasıl geçerim diye düşünüyorsanız, şirketinizin yukarıdaki basit usule tabi olma standartlarını yerine getirmesi gerekir, ek olarak ise basit usulden yararlanamayan iş gruplarının dışında kalması gerekir. Şirketinizi kurumsal bir zemine oturtarak, verimli iş süreçleri ortaya koymak, kazancınızı artırırken bir vergi mükellefi olarak sorun yaşamadan gelirinizi artırmak istiyorsan Türkiye’de on binlerce şirketin tercihi olan, kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım’ın ürün ve hizmetlerini inceleyebilirsin.

İK programı ve yazılımı, muhasebe programı ve bordro programı gibi çözümlerle şirketinizin finans başta olmak üzere ihtiyacı olan diğer tüm departmanlardaki yönetimine işlevsellik katabilir, gelişmiş yazılımların sağladığı esneklik ile işinin kârlılığını artırabilirsin.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

İşletmenin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanış! Bizmu ile yapabileceğin işlemler şunlardır:

 • Fatura oluşturma
 • Vadesi gelen faturalar için müşterilere hatırlatma gönderme
 • e-Dönüşüm Modülleri ile e-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemler
 • Müşteri ve tedarikçi takibi
 • Borç ve alacak takibi
 • Veri aktarımı
 • Ekstre oluşturma
 • Gelir-gider takibi
 • Nakit akışı takibi
 • Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi
 • Tahsilat ve ödeme kaydı ve takibi
 • Gider fişi, maaş ve vergi oluşturma
 • Kasa takibi
 • Çalışan takibi
 • Gider belgesi işlemleri
 • Satış fiyatı tanımlama
 • Tahsilat raporu oluşturma
 • Gider raporu oluşturma
 • Belirlediğin işlemleri otomatik olarak tekrarlama
Top