Oran analizleri: Cari oran nedir?

on muhasebe 1364788520

Finansal tabloların analizi için bir yöntem olarak oran analizlerinden de faydalanılabiliyor. Bu yazıda oran analizlerinden biri olan cari oranı anlatacağız.

Oran analizi nedir?

Finansal tablolar içerisinde yer alan verilerde en az iki grup veya sınıf oranlanarak karşılaştırılır, bu oran analizidir. Oranları inceleyerek finansal tablo kalemlerini tek tek incelemekten daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Finansal tablolar analiz edilirken, güdülen amaca göre yaklaşım da değişebilir. Mesela bir işletmenin hissedarları işletme kârlılığı üzerine daha çok düşerken yöneticilerin faaliyet oranlarıyla daha çok ilgilenmesini bekleyebiliriz. Aynı şekilde işletmeye kısa bir süre için borç verenlerin likiditeye daha çok önem vermesini bekleyebiliriz. Bu yüzden bu analizlerde kullanılan oranları dört ayrı grupta inceleyebiliriz:

  • Likidite oranları
  • Mali büyüme ile ilgili oranlar
  • Faaliyet oranları
  • Kârlılık oranları

İlk iki gruptaki öğeler, bilanço kalemlerinin birbiriyle ilişkisinden; son iki gruptakiler ise bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin ilişkisinden türer gösterir. Kısa dönemli kaynak sağlayıcılar açısından likidite en önemlisidir. Bu yüzden birlikte likidite oranlarını inceleyelim.

Gelir-gider tablosu nedir, nasıl hazırlanır?

Likidite oranları nedir?

Vadesi gelmiş kısa süreli yükümlülükleri karşılama derecesini, likidite oranları ölçer. Likidite oranları ile aşağıdakiler ölçülür:

  • Kısa süreli borçların ödenme gücü
  • Çalışma sermayesi yeterliliği

Cari oran nedir?

Bir likidite oranı olan cari oran, dönen varlıkların kısa süreli borçlara bölünmesi sonucu bulunur. Bunu şöyle formülize edebiliriz:

Cari oran = Dönen varlıklar / kısa süreli borçlar


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top