İnsan kaynakları uzmanlarının şirketlere sağladığı 5 fayda

on muhasebe 590291639

İnsan kaynakları, iş hayatımızdaki yerini sağlamlaştırmış önemli bir işletme işlevi. Peki insan kaynakları uzmanlarının, onları işletmeler için hayati hale getiren özellikleri neler?

Bugün insan kaynakları (İK) yönetici ve çalışanların iş hayatına birçok farklı açıdan dokunuyor. İnsan kaynakları bir birim haline geldi ve personel/özlük işleri tarafındaki ana hukuki gerekliliklerden maaşlara, yan haklardan, işe alıma, yetenek yönetiminden eğitim ve organizasyonel gelişime kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Tüm bu maddeler her gün yaşayıp yeniden ürettiğimiz iş akışlarının sağlığı için oldukça önemli. Peki bu alanlar ve bu alanlarda verilen hizmetler neyi hedefler? İK uzmanları, işletmelere hangi özellikleriyle yarar sağlar?

İnsan kaynakları nedir?

İK uzmanı

  1. Stratejik iş ortağıdır: İnsan kaynakları uzmanı, şirket yönetimi için olmazsa olmaz bir stratejik iş ortağıdır. İnsan kaynakları yönetimi kurumun temel işlevlerinden biridir; bu yönetimi verimli biçimde sağlayacak çalışmaları da İK uzmanları yapar. Kurumun insan kaynağı ihtiyacını belirleyip analiz eden, bu ihtiyacı verimli biçimde karşılayan ve organize eden, insan gücünü kalıcı hale getiren, bu doğrultuda atılacak adımları yönetimle paylaşan, mevcut insan kaynağını geliştiren ve verimi artıran insan kaynakları departmanıdır. İK profesyoneli, yalnızca işletme yönetimine özel çalışmaz, işçilerin de kurumla ilişkisini düzenler. Tarafların arasındaki iletişimi daha sağlıklı hale getirerek iki tarafın da ilişkiyi kazan-kazan bakışıyla yorumlamasını sağlar. Çalışanı kuruma kazandıran, geliştiren, elde tutan ve onlar için katma değer yaratan bir süreci yönetir. IK uzmanları personel takip programı kullanarak işlerini hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir.
  • Problem çözer ve fayda sağlar: İK uzmanı, çalışanlarla yöneticiler yönetim arasındaki olası anlaşmazlıkların tarafsız şekilde çözülmesine ön ayak olur. Dinlemek, empati kurmak, davranışların altındaki nedenleri analiz edebilmek gibi becerilerini kullanarak anlaşmazlıkları derinlemesine analiz edebilir, çözüm sunabilir ya da tarafları bir araya getirerek uzlaşmalarını sağlayabilir. İşletmede insanı ilgilendiren ve etkileyen tüm sorunların çözümü için önemli bir mercidir.
  • İletişimi geliştirir. İk profesyoneli şirket içinde gerçekleştirilecek tüm çalışma ve projelerde çalışanlar arası iletişimi artırır. Performans değerlendirmeleri, eğitim programları ve motivasyon artırıcı sosyal aktiviteler yaparak iki tarafa da katma değer sunar. İnsan kaynaklarının çalışmaları sayesinde çalışanlar kendilerini değerli ve kuruma ait hisseder; yöneticiler de ekiplerini daha etkili şekilde yönetebilir.
  • Çalışanları geliştirir: Çalışanların güçlü taraflarını ortaya çıkarıp daha görünür hale getirmek, gelişim alanlarını fark etmek ve kendilerinin de fark etmesini sağlamak, insan kaynaklarının işlevlerinden biridir. İnsan kaynakları bu işlevini eğitimlerle destekler. Bu sayede hem çalışan performansı artırılır, hem işletmenin insan kaynağından daha verimli biçimde faydalanmasını sağlar. İnsan kaynaklarının düzenleyeceği aktiviteler, mesleki eğitimlerden kişisel gelişime dek uzanabilir. Kimin hangi eğitim ya da programdan daha çok fayda sağlayacağını da İK uzmanı saptar. Bu sayede işletmenin ve çalışanların zaman ve nakdini etkili biçimde kullanmasını sağlar.
  • Adil bir sistem yaratır: İK uzmanı, kurumun adil bir yan haklar ve maaş politikası geliştirmesini sağlar. Hangi iş rolünün ve hangi özelliğin nasıl bir ücretlendirmeye tabi tutulacağını piyasaya ve işletmenin mali yönetim politikasına uygun şekilde belirler. Bu sayede yönetimi de adil olması konusunda desteklemiş olur. Aynı zamanda etkili bir performans değerlendirme sistemi kurup yürüterek çalışanların işletmelerinde adil bir sistem olduğuna dair inancını ve çalışma motivasyonlarını güçlendirir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top