İnsan kaynakları yönetimi nedir?

on muhasebe 258726044

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi sanayi devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1800’lü yılların başında bir uzmanlık alanı olarak görülen insan kaynaklarının ilk uzmanı Taylor (1856-1915) aynı zamanda “Digital Taylorism”’in yaratıcısıdır. Şimdilerde ise işletmenin bir alt konusu olarak anılan insan kaynakları yönetimi aynı zamanda öğrenilmesi gereken bir uzmanlık alanıdır da.

Şirketler ve kurumlarda insan kaynakları yönetimi nedir?

İşletmelerde ulaşmak istenilen sonucun doğru belirlenmesi önemlidir. Bu sonuca giderken de insanlar birer kaynak olarak görülmeli, sonuç olarak düşünülmemelidir. İnsan kaynağı bir şirket veya firmanın en değerli kaynağıdır. Bu kaynak bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performansını ortaya koyar. Sonuçtan ziyade süreci belirler. Bunun yanında insan kaynakları yönetimi ile beraber şirketin stratejisi ve amacı belirlenir. Bu sayede sonuç netleşecek sonuca giden yoldaki kaynak olan insanları seçmek kolaylaşır. Unutulmamalıdır ki işe alım ile iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında elindeki insan kaynağını da en verimli şekilde kullanılmasını da destekler.

İnsan kaynakları yönetiminin 3 temel süreci

İnsan kaynakları yönetimini üç farklı iş kalemi içerisinde inceleyebiliriz. Bu süreçler işe alım, performans yönetimi ve personel yönetimi olarak adlandırılır:

  • İşe alım: Şirket veya firmalar için açık olan pozisyona doğru insanın alınması ve yetiştirilmesi çok önemlidir. İnsan Kaynaklarının en kritik işlerinden bir tanesi olarak adlandırılan işe alım içerisinde yetenek yönetimi konuları da girer.
  • Performans yönetimi: Çalışanlardan verim alabilmek birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle birçok faktörün incelenmesi ve çalışanın üretiminin artırılmasını hedefleyen performans yönetimi aynı zamanda yetenek yönetimi olarak da adlandırılır.
  • Personel yönetimi: İzin takvimlerinin yürütüldüğü, maaş ve avansların yönetildiği, bordrolamaların yapıldığı ve takvimlerin yönetildiği bu iş kalemi personel yönetimi olarak anılır.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top