Pandemi sonrası avukatların çalışma hayatını düzenleyecek öneriler

on muhasebe 290693624

Pandemi sırasında etkilenen alanlardan biri de, halihazırda pek çok sorunu olan hukuk. Yetersiz mesleki eğitim, güvencesiz çalıştırılan stajerler, fazla mesai ücretinin olmayışı, serbest çalışan avukatların çektiği zorluklar derken avukatlar zaten pek çok problemle başa çıkmaya çalışıyor. Peki pandemi avukatları nasıl etkiledi?

Pandemi sonrasında avukatların çalışma hayatını düzenleyebilmeleri için hangi önerileri dikkate almalı?

İşte bu konuda derlediğimiz notlar:

Mevzuat değişiklileri 

Avukatların bu dönemde mevzuat.gov.tr‘ye sıkça girmelerini, HMK, CMK ve İYUK’u sıkça kontrol etmelerini öneriyoruz.

Büro gereklilikleri

Elektrik, su, telefon, internet ve benzeri faturalarını günü gününe ödemiş olmaları da avukatların bu dönemde küçük teknik aksaklıklar yaşamadan, sorunsuzca işlerine devam edebilmeleri için bir elzem. Bu dönemde büronun hijyeni de elbette çok önemli. Çalışmaya başlamadan önce iş yerinde muhakkak dezenfeksiyon yapılması ve çalışmaya başladıktan sonra da belli aralıklarla devam edilmesi gerekiyor.

Büroda sosyal mesafe

Eğer bir avukatsan büronu pandemi sonrası yeni koşullara göre düzenlemeni öneririz. Sosyal mesafeyi korumak adına oturma düzenini değiştirebilir, ziyaretçiler ve personel ile arandaki mesafenin en az 1,5 metre olacağı bir sistem kurabilirsin.

Personel eğitimi

Büroda alınan yeni kuralların mutlaka personel ile de detaylı şekilde paylaşılması, personelin pandemi gereği alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar konusunda eğitilmesi gerekiyor.

e-SMM kullanımı

1 Haziran 2020 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu’nun kullanımının zorunlu hale geldiğini biliyoruz. Tüm avukatların da bu konuda ilgili yönergeleri izleyerek kayıt yaptırmış olması gerekiyor. e-SMM’nin ne işe yaradığını, özelliklerini, avantajlarını ve nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki yazıya göz atabilirsin:

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

Görüntülü görüşmeler

Önerimiz, bir süre daha yüz yüze görüşmeler yerine telefon görüşmelerini ya da online görüntülü görüşmeleri tercih etmen olacak. Ücretsiz, kolay ve verimli görüşmeler yapabilmek için hangi uygulamaları kullanabileceğini öğrenmek istiyorsan şu içeriğe bir bak deriz:

Müşterilerinle online toplantı yapabileceğin uygulamalar

Dosya kontrolü

İcra ve dava dosyalarının yoğunluğu mutlaka artacaktır. Bu nedenle gerekli kontrolleri önceden yapmanı öneririz. Avukatların gerek kendisini gerek personelini gerekse teknik alt yapısını yeni çalışma düzenine hazırlaması gerekiyor.

Kişisel hijyen

Bir avukat olarak birçok kişiyle münasebet kuruyorsun. İster adliye ister duruşmaya ister avukat odasına ister bürona ve ister sair birimlere, nereye gidersen git mutlaka önceden ellerini dezenfekte et. Ayrıca standartlara uygun şekilde maskeni de ayrılmaz bir parça olarak daima yüzünde tutmalısın.

Adli birimlerde bulunma

Eğer bir zorunluluk yoksa adli iş ve işlemleri yürütürken yalnız olmayı tercih etmeli, müvekkillerin ve onların yakınlarının adli birimlere gelmemesini sağlamalısın. Benzer şekilde keşif, haciz gibi sebeplerle seyahat ederken kalabalık araçları değil kendi aracını tercih etmelisin.

7226 sayılı kanun

26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı kanun ile 

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
  • İYUK, CMK ve HMK ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler
  • Bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 

30 Haziran 2020’ye durduruldu. 

Bu yüzden herhangi bir hak kaybını önlemek için tüm icra ve dava dosyalarını önceden tek tek kontrol etmeni öneririz. İcra ve dava dosyalarına göndereceğin evraklar şimdiye dek işlem yapılmaksızın aktarıldı. Bu yüzden yenileme, talep gibi işlemlerle ilgili evrakını 15 Haziran sonrasında yani şu zamanlarda gönderebilirsin. İşlemlerini adliyelerdeki yoğunluk nedeniyle mümkün olduğunca UYAP üzerinden yapmanı öneririz.

Yaş haddi

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan avukatların adli iş ve işlemlerinin takibi için Avukatlık Yasası 42. madde uyarınca barodan yerlerine avukat görevlendirilmesini talep etme hakkı bulunduğunu hatırlatalım.

İyi çalışmalar!


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top