e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

on muhasebe 372904642

Serbest Meslek Makbuzu nedir?

Serbest meslek erbabı mısınız? O halde mesleki çalışmalarınızla ilgili tüm tahsilatlarınız için Serbest Meslek Makbuzu düzenleyip kesmekle yükümlüsünüz.

Serbest Meslek Makbuzunun özellikleri

Serbest meslek makbuzunun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 • Değerli evrak kategorisindedir.
 • Ücret tahsili yapıldığını ispatlar. Bu açıdan fatura ve fiş muadilidir. 
 • Vergi dairesinde mükellefiyet açılınca düzenlenebilir.
 • Eksiksiz olarak iki nüsha halinde doldurulmalıdır.
 • Sadece gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlara kesilir. 
 • Aslı müşteriye verilir. 
 • KDV’de tahsilat değil tahakkuk esas olduğu için vergiyi doğuran olay yani hizmet ve tahsilat gerçekleşince kesilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri için kestiği Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen halidir. Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçı gibi mükelleflerin 1 Ocak 2018 tarihinden beri e-SMM uygulamasını kullanma hakkı bulunuyor. Uygulama 1 Haziran 2020 itibarıyla tüm mükellefler için zorunlu hale geldi 

e-Serbest Meslek Makbuzunun özellikleri

e-SMM’nin özellikleri şunlardır:

 • e-Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek sahipleri tarafından mesleki çalışmaları için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenir.
 • e-Serbest Meslek Makbuzu, artık kullanılmayan matbu Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki özellikleri taşır.
 • Dijital olarak muhafaza edilir ve istenirse yine elektronik ortamda ibraz edilebilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) dijital olarak raporlanır.

e-SMM uygulamasına geçmenin avantajları nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu kullanarak

 • Evraklarınızı tam 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz.
 • Veri kaybının önüne geçebilirsiniz.
 • Ayrıntılı bir arşive kavuşabilirsiniz.
 • Baskı, arşivleme, depolama ve postalama maliyetlerinden kurtulursunuz.
 • Hatalı ya da eksik işlem yapma riskini azaltırsınız.
 • İşlemleriniz hızlanır ve kolaylaşır.
 • Personeliniz ve dolayısıyla işletmeniz zamandan tasarruf eder.
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korursunuz.

e-SMM’ye hangi bilgileri eklemelisiniz?

 • Serbest meslek erbabının 
  • Adı 
  • Soyadı
  • Vergi dairesi
  • VKN veya TCKN’si
  • Adres bilgileri
 • Müşterinin 
  • Adı
  • Soyadı
  • Unvanı
  • Adresi
  • Vergi mükellefi ise vergi dairesi bilgisi
  • VKN ya da TCKN’si
 • Belgenin düzenlenme tarihi 
 • Belgenin düzenlenme zamanı (saat ve dakika olarak) 
 • Belge numarası
 • Alınan paranın miktarı (vergi detayları ile birlikte)

e-SMM’den nasıl faydalanabilirsiniz?

Tıpkı e-fatura gibi e-SMM uygulamasından da farklı yöntemlerle yararlanabilirsiniz. Bu yöntemler şunlardır:

 1. Özel Entegrasyon yöntemi: GİB’in Özel Entegratörlük yetkisini verdiği bilgi işlem sistemleri ile e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bizmu ile e-fatura ve e-SMM uygulamalarına kolayca geçebilirsiniz.
 2. GİB portalı yöntemi: e-SMM uygulamasını GİB portalı üzerinden makbuzlarınızı kendiniz işleyerek kullanabilirsiniz.
 3. Doğrudan Entegrasyon yöntemi: e-SMM uygulamasından işletmenizin bilgi işlem alt yapısını GİB sistemine direkt olarak entegre ederek faydalanabilirsiniz.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top