e-Serbest meslek makbuzu nedir, e-SMM’ye nasıl geçilir?

on muhasebe 1028568955

Serbest meslek erbabı mısın? O halde serbest meslek faaliyetleri yapıyor ve hizmet verdiğin işler için serbest meslek makbuzu (SMM) kesiyor olmalısın. Peki SMM’yi artık dijital ortamda hazırlayıp göndererek vakit ve nakitten tasarruf edebileceğini, işlerinden daha çok verim elde edebileceğini biliyor musun? Bu yazıda e-serbest meslek makbuzunun ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve avantajlarını anlattık.

e-Serbest meslek makbuzu, serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen halidir. e-Serbest meslek makbuzunun özelliklerinden bahsetmeden önce serbest meslek kazancından ve matbu serbest meslek makbuzundan da söz edelim.

Serbest meslek kazancının nitelikleri nelerdir?

 • Serbest meslek sahipleri, gelirlerini kendi nam ve sorumluluklarında yani kimseye bağlı olmadan elde ederler. Bu kazanç sadece onlarındır.
 • Dolayısıyla çalışmalarını da bir başkası veya işverene tabi olmadan yaparlar. Bir işverene tabi olurlarsa kazançları serbest meslek kazancının dışına çıkmış demektir. Bu durumda maaş/ücret almaları gerekir.
 • Serbest meslek kazancı, sermayeye değil şahsi faaliyete yöneliktir. Kazancın sürmesi için kişinin ilgili mesleğini devamlı icra etmesi gerekir.
 • Serbest meslek kazancı bilimsel ya da mesleki bilgiye dayalıdır.

Serbest meslek makbuzu (SMM) nedir, ne işe yarar?

 • Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki çalışmalarını ilgilendiren bütün tahsilatları için düzenlemek ve kesmekle yükümlü olduğu belgedir.
 • Değerli evrak statüsündedir.
 • Ücret tahsili yapıldığını kanıtlar. Bu anlamda fatura ve fişin muadilidir.
 • Vergi dairesinde mükellefiyet açıldıktan sonra düzenlenir.
 • Eksiksiz olarak iki nüsha halinde doldurulur, aslı müşteriye (sadece gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlara) verilir.
 • Katma değer vergisinde (KDV) tahsilat değil tahakkuk esastır. Bu sebeple vergiyi doğuran olay (hizmet sunumu ve tahsilat) gerçekleştiğinde makbuz da kesilmelidir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

e-Serbest meslek makbuzunun, serbest meslek makbuzunun dijital ortamda düzenlenen hali olduğunu belirttik. O halde de özelliklerine göz atalım:

 • e-SMM, serbest meslek erbabı tarafından mesleki çalışmalarına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.
 • Matbu serbest meslek makbuzu ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 • Hizmet alanın talebine göre elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir.
 • Elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilebilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda raporlanır.

e-SMM, serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olan mükelleflere (Noterler hariç olmak üzere mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılar) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sunulmuş bir uygulamadır.

e-SMM uygulamasına geçerek elde edeceğin 5 avantaj

e-SMM uygulamasına geçerek

 1. Belgelerini 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirsin. Böylece veri kaybının önüne geçip detaylı bir arşiv de oluşturmuş olursun.
 2. Baskı, arşivleme, depolama, postalama gibi maliyetleri ortadan kaldırırsın.
 3. Hatalı ve eksik işlem yapma riskini minimuma indirirsin.
 4. İşlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirirsin. Böylece personelin ve işletmen de zaman kazanır.
 5. Daha az kağıt kullanarak çevreyi korumaya yardım edersin.

e-SMM’ye nasıl geçebilirsin?

Tıpkı e-faturadaki gibi e-SMM uygulamasından da üç farklı yöntemle yararlanabilirsin.

 1. Özel Entegrasyon: GİB’in ‘özel entegratör’ unvanı verdiği bilgi işlem sistemleri ile e-SMM uygulamasından yararlanabilirsin. Özel entegratör yetkisine sahip Mikro Yazılım ile Bizmu üzerinden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına kolayca geçmeye ne dersin?
 2. GİB portalı: e-SMM uygulamasını, GİB portalı üzerinden makbuzlarını kendin işleyerek de kullanabilirsin.
 3. Doğrudan Entegrasyon: e-SMM uygulamasından kendi bilgi işlem alt yapını GİB’in sistemine doğrudan entegre etmek ederek faydalanabilirsin.

e-SMM’ye geçmenin en kolay yolu: Bizmu

İşletmenin en temek ihtiyaçları hız, tasarruf ve kontrollü büyüme ise e-Dönüşüme Bizmu ile katılarak faaliyetlerine hız kazandırabilir, operasyonel masraflarını en aza indirebilirsin.

Maliye Bakanlığı standartlarıyla tam uyumlu tüm Bizmu e-dönüşüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için: https://bizmu.com/e-donusum


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top