Gider makbuzu nedir, ne işe yarar?

on muhasebe 414153883

Gider makbuzu nedir?

Gider makbuzu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesine göre düzenlenen, derneklerin kullandığı bir değerli evraktır. Gider makbuzu, özellikle derneklere iş yapanlar tarafından hazırlanıp imzalanır.

Dernekler neden gider makbuzu düzenler?

Harcamalarını belgelendirmek zorunda olan dernekler, yaptıkları mal ve hizmet giderlerini fatura, perakende satış fişi veya serbest meslek makbuzu alarak masraf olarak kaydeder. Dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat sebebiyle belge vermek zorunda olmayanlardan aldıkları mal ve hizmetler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde açıklanan ve karşılığında belge alınamayan mal ve hizmet alımları için gider pusulası, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için de gider makbuzu düzenler. Ayrıca 5253 sayılı Dernekler Kanunu Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası nedeniyle (“Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.”) gider makbuzu, derneklerce yapılmış ve konusu itibarıyla gider pusulası kapsamında olmayan mal veya hizmet alımları ile karşılıksız olarak yapılan ödemeler için de düzenlenir. 

Gider makbuzunda hangi bilgiler yer alır?

Gider makbuzunda şu bilgiler bulunmalıdır:

 • Derneğin adı ve kütük numarası
 • Gider makbuzunun seri ve sıra numarası
 • Derneğin yerleşim adresi
 • Makbuzun tanzim tarihi
 • İşin içeriği 
 • İşin cinsi
 • İşin adedi
 • İşin fiyatı ve tutarı
 • İşin toplam tutarı
 • Yapılan işin yazı ve rakamla belirtilmiş hali
 • İşi yapan kişinin adı, soyadı, adresi, yerleşim adresi ve imzası

Gider makbuzu, gelir vergisi stopajına dahil mi?

Gider makbuzlarının sureti ile yapılan gider işlemleri gelir vergisi stopajına tabi değildir. Bu nedenle gider makbuzu içeriğinde yapılan ödemelerden kesinti yapılmaz, gidere esas meblağ muhataba olduğu gibi ödenir.

Gider makbuzu düzenlenmezse ne olur?

Dernekler, ilgili kanunda geçen mal ve hizmet alımları ya da ödemeleri ile ilgili gider makbuzu ve gider pusulası düzenlemezlerse ya da eksik/hatalı evrak hazırlarlarsa ceza ile karşılaşırlar. 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan öncelikle gelir gider takibini Excel’den daha kullanışlı ve profesyonel bir platforma taşımanın faydalarını okumalısın. Kasa takibi özelliği ile hayatına kolaylık getirecek  Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak denemeye hemen başlayabilirsin.

Top