Kıdem Tazminatı Nedir?

on muhasebe 579867070

İşçiler bir işyerinde çalıştıkları sürede belli koşullar sağlanırsa ‘kıdem’ kazanırlar. Kazanılan kıdem karşılığında ödenen tazminat kıdem tazminatı olarak adlandırılır. İşçi bir işyerinde düzenli olarak çalışmışsa, hem mesleği hem de çalışma sürekliliği göz önünde bulundurularak brüt maaş ve yemek masrafı gibi diğer haklar da dahil edilerek kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İş kanunu, işçinin işverenden kıdem tazminatı alabilmesi için belirli koşullar sunmuştur, bu koşullar:

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olmak: Yürürlükte işleyen 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi ile bir işverenin işyerinde çalışan kişiye işçi denilmektedir. İş sözleşmesinin yazılı ya da sözlü olması arasında herhangi bir fark yoktur. Uygulamada çoğunlukla işçiler yazılı bir sözleşme olmaksızın fiilen çalışmaktadır. İş Kanunu’nun 14. Maddesi, aşağıda bulunan iş ve meslek gruplarına mensup kişilerin çalışmalarını işçilik saymamaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı alamayan iş grupları şöyledir:

  • Hava ve deniz taşıma işlerinde çalışanlar
  • 50’den az işçi mevcudunda (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı alanlar
  • İşyerleri veya işletmelerde çalışanlar
  • Aile ekonomisi dahilinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  • Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece dahil) akrabalar arasından dışarıdan kimsenin katılmayıp evde ve el sanatlarına dair iş yapan kişiler
  • Ev hizmetlerinde çalışanlar
  • Çıraklar
  • Sporcular
  • Rehabilite edilenler
  • Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesindeki tarife uyan üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışan kişiler.

Bir Sene Çalışma Süresi Şartı: Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işverenin işyeri ya da işyerlerinde en az 1 sene kesintisiz çalışması gerekir. İşçi, işverenin işyerinde 1 seneden daha az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatı alma hakkının olması mümkün değildir. İşçi aynı işverenin farklı işyerlerinde, hatta farklı şirketlerinde çalışsa bile 1 senelik zamanın hesaplanmasında tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulur.

Haklı Fesih Şartı: İş sözleşmesi gerek yazılı gerekse sözlü olsun belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. Belirli iş sözleşmesi dahilinde çalışılan işyerinden sözleşme süresi bitiminde kıdem tazminatı talep edilemez. Belirli iş sözleşmesi, belli işlerde ya da belirli bir işin tamamlanması için işveren ve işçi arasında yazılı şekilde yapılan sözleşmelerdir. Belirli iş sözleşmeleri iş sonu ile ya da sözleşmede kararlaştırılan şartın gerçekleşmesiyle kendiliğinden biter, kendiliğinden biten bu iş sözleşmelerinde kıdem tazminatına hak kazanılamaz. Fakat eğer belirli iş sözleşmesi sözleşmede kararlaştırılan işin bitiminden önce işveren tarafından haksız nedenlerle, işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilirse işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçinin ikale sözleşmesi imzalamış olması durumunda ne olacağını merak ediyorsanız ilgili içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

Şirketinizin personel yönetimi dahil olmak üzere muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanışın! Bizmu ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

 Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup
yazdırabilirsiniz.
 Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma gönderebilirsiniz.
 e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.
Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Top