Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

on muhasebe 685733710

Kıdem tazminatı nedir?

Çalışana belirli koşulların sağlanması durumunda işveren tarafından verilen tazminattır. Aynı iş yerinde bir yıldan fazla zamandır çalışan kişi askerlik, emeklilik, çalışanın vefatı gibi durumlarda veya kadın çalışan ise evlenmesi dolayısı ile bir yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrılması ve İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki nedenler ile işten çıkarılmasında çalışanlar kıdem tazminatı hakkı kazanırlar. Çalışanların istifa etmesi durumunda ise kıdem tazminatı alamazlar.

Kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılır?

  • Kıdem tazminatı, brüt ücretin 30 günlük çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yılı içine alan tutarıdır. 
  • Bu 30 günlük ücret, çalışanın aldığı normal ücret ve diğer menfaatlerini kapsar.
  • Çalışan kaç yıl çalıştıysa son aldığı brüt ücret çalıştığı yıl sayısıyla çarpılır. 
  • İlgili çarpma işleminde, yıl kesirleri de hesaba katılmalıdır. Yani arta kalan ayları güne çevirip son brüt ücretin 365’e bölünmesi gerekir. Böylece günlük ücret bulunur. Günlük ücret ile güne çevrilen çalışma süresi çarpılır ve son olarak tüm rakamlar toplanır. Kıdem tazminatı hesabı:
    • Kıdem tazminatı = (Çalışanın çalıştığı yıl) x (Çalışanın en son aldığı brüt ücret)
    • Arta kalan aylar varsa, Kıdem Tazminatı = (Çalışanın çalıştığı yıl x Çalışanın en son aldığı brüt ücret) + [(Arta kalan aylar Güne çevrilir) x (Brüt Ücret/365)]
  • Hesaplanan tazminat, tavanın bir yıla düşen tutarını aşmıyorsa bu tutar üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır. 1 Ocak 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar süren dönemde geçerli kıdem tazminatı tavanı 17.904,62 TL’dir.
  • Eğer hesaplanan tazminat, tavanın bir yıla düşen tutarını aşıyorsa ve işveren bu bölümü ödemek isterse gelir vergisi kesintisi de yapılacaktır. Gelir vergisi oranları %15 ile %35 arasında işverenin vergi matrahına göre değişir.

Brüt maaş nedir?

2023 yılı örnek kıdem tazminatı hesabı

İşe Giriş Tarihi:01.01.2021
İşten Çıkış Tarihi:30.01.2023
Kıdem Süresi Toplamı:2 yıl 1 ay
En son alınan brüt ücret:15.000
Kıdem Tazminatı Tavanı:19.982,83

2 yıl için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı: 15000* 2 yıl = 30.000 TL

Günlük ücret: 15.000/30 = 500 TL
1 ay için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı: 500 TL x 30 gün x 1/12 ay = 1.250 TL
Toplam brüt kıdem tazminatı tutarı: 15.000 + 1250 = 14.500 TL
Damga vergisi tutarı (binde 7,59): 46.250 TL * 0,00759 = 351,04 TL
İstisna uygulanacak damga vergisi : 75,96 TL
İstisnalı kıdem tazminatı = 45.974,92 TL


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top