Serbest Meslek Makbuzunun muhasebe kaydının adımları

on muhasebe 726838933

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesini sağlayan SMM, kesildikten sonra muhasebeye nasıl işlenir? Bu yazıda anlattık.

SMM ve e-SMM nedir, nasıl kesilir?

Serbest meslek erbabının, kendi alanındaki çalışmaları ilgilendiren tüm tahsilatlarını yasal olarak belgeleyen evrak, Serbest Meslek Makbuzudur. Bu belgenin 1 Haziran 2020’den beri dijital ortamda düzenlenmesi zorunlu olan versiyonu ise e-Serbest Meslek Makbuzudur. Eğer bir serbest meslek sahibi isen sen de verdiğin hizmetin karşılığında müşterine gelir vergisi tevkifatı yapılmak üzere e-SMM kesmelisin.

Serbest meslek makbuzu kesmeye başlamadan önce Vergi Dairesinden meslek mükellefiyeti açtırmak gerekir.

Serbest Meslek Makbuzunun muhasebe kaydı

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetleri karşılığında iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır ve bu makbuzlardan bir tanesini müşteriye vermeleri gerekmektedir.

Muhasebe kaydı için, tahsil edilen tutara ilişkin hesaplamalar yapmak gerekmektedir. Örneğin, bir ürün veya hizmetin net tutarı 500 TL olsun. Stopaj oranı %20 ve KDV oranı %18 ise, brüt tutarı hesaplamak için şu formül kullanılabilir:

Brüt tutar= Net Tutar / (1 – Stopaj Oranı – KDV Oranı) Brüt Tutar= 500 / (1- (0.20 + 0.18)) = 637.50 TL

Bu hesaplamalar sonucunda, tahsil edilen brüt tutar muhasebe kaydı için kullanılabilir.

2023 yılı vergi dönemleri

İyi çalışmalar!


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top